Kontakty [daVinci]

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

contacts [2013/09/07 14:23]
contacts [2013/09/07 14:23] (aktuálne)
Riadok 1: Riadok 1:
 +====== Kontakty ======
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Kontaktné osoby =====
 +
 +== Mgr. Miroslav Wagner, I-22 ==
 +
 +  * učebne H3, H6, F1-248
 +  * problematika:​ Novell NetWare servre (cluster davinci) a windows desktop počítačov vo verejných učebniach, používateľské kontá (okrem zmeny hesla)
 +
 +== RNDr. Jaroslav Janáček, M-253 ==
 +  * učebňa M-217
 +  * problematika:​ linux desktop počítačov vo verejných učebniach
 +
 +== RNDr. Tibor Ženiš PhD., F1-373 ==
 +  * problematika:​ študentský server Linux (cluster davinci), mailing listy, elektronické zápisy na skúšky
 +
 +== Mgr. Matej Zagiba, F1-115 ==
 +  * problematika:​ študentský server Linux (cluster davinci), používateľské kontá (okrem zmeny hesla)
 +
 +== fakultný správca prístupových hesiel ==
 +  * pozri [[http://​www.uniba.sk/?​id=2714|správca hesiel]] - len pre zmenu hesla
 +
 +== ostatné IT služby (WiFi, ...) ==
 +  * pozri [[http://​www.fmph.uniba.sk/​index.php?​id=it|fakultné služby IT]]
 +
 +===== Otázky, problémy, námety =====
 +
 +Otázky, problémy a námety posielajte na adresu: admin@st.fmph.uniba.sk

contacts.txt · Posledná úprava: 2013/09/07 14:23 (externá úprava)