Elektronická pošta [daVinci]

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

howtos:e-mails [2013/09/07 14:23] (aktuálne)
Riadok 1: Riadok 1:
 +====== Elektronická pošta ======
 +
 +Univerzitný systém elektronickej pošty.
 +Live@edu, používanie,​ prihlasovanie,​ migrácia, presmerovanie
 +
 +
 +===== Čo je Live@edu =====
 +
 +Live@edu je služba ponúkaná spoločnosťou Microsoft pre univerzity a študentov po celom svete.
 +Spolupráca medzi Univerzitou a MS umožnila **bezpečne** sprístupniť viaceré služby Live@edu aj pre
 +našich študentov. Študenti okrem iného získajú 25GB priestoru "Sky Drive" (pre maily najviac 10GB),
 +web rozhranie na prístup k mailom, kontaktom a kalendárom a možnosť používať online aplikácie "​Office Live".
 +Prístup z "​tučných"​ klientov a synchronizácia s mobilnými zariadeniami sa pripravuje.
 +
 +MS poskytuje podporu pre používanie Live@edu formou web-stránok s návodmi a video sprievodcami.
 +Informácie sú dostupné [[http://​help.outlook.com/​sk-SK|v slovenčine]],​ odkazy na správne články sú
 +pri každej činnosti ktorú v prostredí Live@edu robíte.
 +
 +===== Prihlásenie na Live@edu=====
 +
 +V záujme čo najvyššej bezpečnosti heslo v systéme Live2edu nie je totožné s heslo do Univerzitných systémov.
 +Preto prihlasovanie neprevieha na stránkach Microsoftu, ale na stránkach Univerzity.
 +
 +Prihlasuje sa nasledovne:
 +  - choďte na stranku https://​moja.uniba.sk
 +  - Pokiaľ este nie ste prihlásení
 +    * v pravom hornom rohu kliknite na "​Prihlásiť"​
 +    * na prihlasovacej stránke https://​login.uniba.sk zadajte svoje prihlasovacie údaje (poznáte z prihlasovania do AISu)
 +    * automaticky budete presmerovaní späť na https://​moja.uniba.sk
 +  - v pravom hornom rohu vidíte svoje prihlasovacie meno a informáciu o počte správ/​neprečítaných správ v systéme Live@edu
 +  - po kliknutí na symbol obálky/​linku "​Čítať správy"​ sa otvorí nové okno s e-mailovým rozhraním
 +
 +
 +===== Podporované prehliadače =====
 +
 +MS Live@edu používa ako hlavné rozhranie Outlook Web Aplikáciu, táto má dve verzie - plnú a odľahčenú.
 +Plná verzia sprístupňuje všetky funkcie a zobrazí sa v týchto prehliadačoch:​
 +
 +  * pre operačný systḿ MS Windows
 +    * Internet Explorer 7 a novší
 +    * Firefox 3.0.1 a novší
 +    * Chrome 3.0.195.27 a novší
 +
 +  * pre Max OS X
 +    * Safari 3.1 a novší
 +    * Firefox 3.0.1 a novší
 +
 +  * pre Linux
 +    * Firefox 3.0.1 a novší
 +
 +Odľahčená verzia je primárne určená pre prístup k mailom pre zrakovo postihnutých,​
 +ale je užitočná aj pri pomalom internetovom pripojení a keďže nepoužíva AJAX má najširšiu podporu v prehliadačoch.
 +V odľahčenej verzii sa nie sú prístupné pokročilé aplikácie ako "Sky Drive" či "​Office Live",
 +** a ani rozhranie na správu pravidiel pre prijatú poštu** ​ a preto v nej nie je možné nastaviť presmerovanie.
 +
 +Ak váš prehliadač nepatrí medzi podporované,​ automaticky sa zobrazí odľahčená verzia.
 +Je to chyba aplikácie na strane MS, pretože väčšina moderných prehliadačov funguje bez problémov.
 +Nie je vôbec jasné, prečo Chrome je podporovaný iba pod OS Windows a a prečo je Opera úplne ignorovaná.
 +
 +==== Nastavenie nepodporovaných prehliadačov na zobrazenie plnej verzie rozhrania ====
 +
 +Keďže nie každý používa jeden z podporovaných prehliadačov,​ a pretože väčšina moderných prehliadačov s aplikáciou funguje bez problémov ponúkame návody ako nastaviť prehliadače (zmeniť "User Agent String"​ - UAS) Opera a Chrome.
 +
 +=== Opera ===
 +
 +Opera má možnosť zmeniť UAS osobitne pre každý server, ktorý navštevujete. Riešenie problému
 +s nepodporovaným prehliadačom je teda jednoduché:​
 +  * Podľa návodu sa prihláste na Live@edu, zobrazí sa Vám odľahčené rozhranie
 +  * Z menu Opery vyberte Nástroje > Rýchle nastavenia > Editovať nastavenia lokality (Tools > Quick preferences > Edit site preferences),​ kliknite na záložku Sieť a v kolonke "​Identifikácia prehliadača"​ vyberte "​Maskovať sa ako Firefox"​ (je dôležité vybrať "​Maskovať sa ako" a nie "​Identifikovať sa ako", inak to nebude fungovať)
 +  * kliknite "​OK"​
 +  * zatvorte prehliadač
 +
 +Pri nasledujúcej návšteve už bude zobrazené plné rozhranie.
 +
 +=== Chrome ===
 +
 +Nelogicky je Chrome podporovaný iba na platforme OS Windows, chrome pritom nemá jednoduchú možnosť ako zmeniť
 +UAS iba pre jednotlivé servre, ani možnosť nastaviť UAS globálne cez GUI ako má Firefox.
 +
 +Našťastie aj chrome ponúka možnosť, ako nastaviť ​ UAS, ak je to potrené, aj keď trochu nepohodlnú
 +a nie je to trvalé riešenie. Ak si však potrebujete iba jednorazovo presmerovať poštu, tento postup Vám umožní
 +urobiť tak bez nutnosti inštalácie ďalšieho prehliadača.
 +
 +Aby sa zobrazila plná verzia rozhrania Live@edu, spustite
 +chrome z príkazového riadku z nasledovným parametrom:
 +
 +  chrome --user-agent="​Mozilla/​5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/​535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/​13.0.782.220 Safari/​535.1"​
 +
 +Tento UAS identifikuje Váš prehliadač akoChrome 13 na OS Windows XP.
 +
 +==== Vynútenie odľahčenej verzie rozhrania ====
 +
 +Ak patríte k zrakovo postihnutým alebo máte iný dôvod trvalo zapnúť odľahčenú verziu rozhrania, požíte nasledovný postup:
 +
 +  * kliknite na "​Možnosti"​ v pravom hornom rohu
 +  * z roletovéhomenu vyberte "​Zobraziť všetky možnosti"​
 +  * zo zoznamu v ľavom stĺpci vyberte "​Nastavenia"​
 +  * kliknite na záložku "​Všeobecné"​
 +  * zapnite "​Použiť režim pre nevidiacich a slabozrakých"​
 +  * kliknite "​Uložiť"​
 +
 +Na vypnutie použite tento postup (nie je použiteľný,​ ak je zjednodušené rozhranie dôsledkom použitia nepodporovaného prehliadača):​
 +
 +  * kliknite na "​Možnosti"​ v pravom hornom rohu
 +  * zo zoznamu v ľavom stĺpci vyberte "​Zjednodušenie ovládania"​
 +  * vypnite "​Použiť režim pre nevidiacich a slabozrakých"​
 +  * kliknite "​Uložiť"​
 +
 +Zapnutie aj vypnutie odľahčeného rozhrania sa prejaví až po najbližšom prihlásení.
 +
 +===== Presmerovanie prichádzajúcej pošty =====
 +
 +MS má [[http://​help.outlook.com/​sk-SK/​140/​ms.exch.ecp.LearnRedirectTo.aspx|stránku s pomocou pri presmerovaní]],​
 +na ktorej ponúka aj video sprievodcu, toto video však vyžaduje inštaláciu MS Silverlight. Pre tých, ktorí si túto
 +technológiu nemôžu doinštalovať,​ Matej Duník zo ŠKASu pripravil screencast [[http://​youtu.be/​9v6ADtZ5WiE?​hd=1| Presmeruj si univerzitný e-mail]].
 +
 +Pre tých, čo majú radi písomné návody:
 +
 +  * kliknite na "​Možnosti"​ v pravom hornom rohu
 +  * z roletového menu vyberte "​Zobraziť všetky možnosti"​
 +  * zo zoznamu v ľavom stĺpci vyberte "​Usporiadať e-mail"​
 +  * kliknite na záložku "​Pravidlá pre doručenú poštu"​
 +  * kliknite na "​Nové"​ (ak náhodou kliknete na šípočku a rozbalí sa menu, vyberte "​Vytvoriť pravidlo pre prichádzajúcu poštu ...")
 +  * v dialógu "Nové pravidlo predoručenú poštu"​ z prvého menu (Po prijatí správy a:) vyberte "​[Použiť pre všetky správy]"​
 +  * z druhého menu (Vykonať nasledujúcu akciu:) vyberte "​Presmerovať správu na ..."
 +  * v dialógu "​Adresár"​ dopolíčka príjemcovia napíšte adresu,kam sa má správa doručiť
 +  * kliknite na "​OK"​
 +  * kliknite na "​Uložiť"​
 +  * v dialógu "​Chcete aby sa pravidloaplikovalo na všetky nové správy?"​ kliknite na "​Áno"​
 +  * nezabudnite presmerovanie otestovať
 +
 +Všetky prichádzjúce správy budú presmerované na novú adresu, ale vo vašej poštovej schránke zostane kópia presmerovaných správ. Ak pridáte akciu na odstránenie správy, správa sa presunie do priečinka Odstránené položky a naďalej sa bude započítavať do obmedzenia poštovej schránky. Ak obmedzenie poštovej schránky prekročíte,​ môže vám byť zablokované odosielanie alebo prijímanie nových správ a pravidlá na posielanie správ ďalej nemusia fungovať, kým neodstránite dostatočný počet správ potrebný na to, aby celkový počet klesol pod obmedzenie poštovej schránky.
 +
 +Preto odporúčame nastaviť si politiku uchovávania informácii na pravidelné vymazávanie (napríklad po mesiaci)
 +
 +  * kliknite na záložku "​Politiky uchovávania informácii"​
 +  * kliknite na "​Pridať"​
 +  * vyberte (napríklad) "1 month delete"​
 +  * kliknite na "​Uložiť"​
  

howtos/e-mails.txt · Posledná úprava: 2013/09/07 14:23 (externá úprava)