SSL a TLS certifikáty [daVinci]

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

info:certificates [2013/09/07 14:23]
127.0.0.1 externá úprava
info:certificates [2013/09/07 16:24] (aktuálne)
Riadok 5: Riadok 5:
 správnych certifikátov a certifikačných autorít. správnych certifikátov a certifikačných autorít.
  
-Certifikáty používané na serveri //davinci// sú podpísané [[http://​kca.uniba.sk|koreňovou certifikačnou autoritou UK]].+Certifikáty používané na serveri //​davinci// ​sú podpísané [[http://​www.terena.org/​activities/​tcs/​|akademickou certifikačnou službou TERENA]]. Takto podpísané certifikáty sú automaticky rozpoznávané v prehliadačmi.  
 + 
 +Niektoré certifikáty používané v rámci clustra na interné služby ​sú podpísané [[http://​kca.uniba.sk|koreňovou certifikačnou autoritou UK]].
 Táto autorita podpisuje certifikáty pre rôzne služby pre celú Univerzitu, Táto autorita podpisuje certifikáty pre rôzne služby pre celú Univerzitu,
 takže je veľmi vhodné si tento koreňový certifikát nainštalovať. takže je veľmi vhodné si tento koreňový certifikát nainštalovať.

info/certificates.txt · Posledná úprava: 2013/09/07 16:24 od