Softvér [daVinci]

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Previous revision
info:ucebne:softver [2019/06/17 17:47]
DokuWiki Administrator [Požiadavka na inštalovanie softvéru musí spĺňať:]
info:ucebne:softver [2019/06/17 17:48] (aktuálne)
DokuWiki Administrator [Požiadavka na inštalovanie softvéru musí spĺňať:]
Riadok 5: Riadok 5:
 ==== Požiadavka na inštalovanie softvéru musí spĺňať: ==== ==== Požiadavka na inštalovanie softvéru musí spĺňať: ====
   * Musí to byt freeware, opensource alebo licencovaný,​ pre ktorý máme potrebné licencie (neinštaluje sa trial, shareware, demo a podobne, ani nelegálny softver!).   * Musí to byt freeware, opensource alebo licencovaný,​ pre ktorý máme potrebné licencie (neinštaluje sa trial, shareware, demo a podobne, ani nelegálny softver!).
-  * Informácie o aktuálnych fakultných licenciách nájdete na stránke ​http://​zona.fmph.uniba.sk/​sluzby-a-administrativa/​it-sluzby/​softver-dostupny-na-fakulte/​+  * Informácie o aktuálnych fakultných licenciách nájdete na stránke ​[[https://​zona.fmph.uniba.sk/​sluzby-a-administrativa/​it-sluzby/​softver-dostupny-na-fakulte/​|Softvér dostupný na fakulte]]
   * Nie je technický možné inštalovať softvér (platí aj pre zakúpené alebo darované licencie a pod.), ktorý je potrebné licencovať samostatne pre každý počítač, alebo ktorý je potrebné opätovne prelicencovať samostatne v počítačoch v priebehu školského roka. Rovnako nie je možné inštalovať softvér, pre ktorý platí, že pred reinštaláciou je potrebné licenciu na jednotlivých počítačoch "​uvoľniť"​. V prípade, že by sa mohlo potencionálne jednať o podobný typ softvéru, je nutné čo najskôr prekonzultovať potencionálne možnosti riešenia jeho inštalácie so správcom (Wagner - OS Windows, Janáček - OS Linux).   * Nie je technický možné inštalovať softvér (platí aj pre zakúpené alebo darované licencie a pod.), ktorý je potrebné licencovať samostatne pre každý počítač, alebo ktorý je potrebné opätovne prelicencovať samostatne v počítačoch v priebehu školského roka. Rovnako nie je možné inštalovať softvér, pre ktorý platí, že pred reinštaláciou je potrebné licenciu na jednotlivých počítačoch "​uvoľniť"​. V prípade, že by sa mohlo potencionálne jednať o podobný typ softvéru, je nutné čo najskôr prekonzultovať potencionálne možnosti riešenia jeho inštalácie so správcom (Wagner - OS Windows, Janáček - OS Linux).
   * //**Je nutné určiť presný zdroj inštalačiek**//​!!!   * //**Je nutné určiť presný zdroj inštalačiek**//​!!!

info/ucebne/softver.txt · Posledná úprava: 2019/06/17 17:48 od DokuWiki Administrator