Softvér [daVinci]

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
info:ucebne:softver [2018/08/21 15:01]
DokuWiki Administrator [Predinštalovaný bude (vo verziách dostupných v čase inštalácie) a netreba teda nahlasovať následujúci softvér:]
info:ucebne:softver [2019/06/17 17:48] (aktuálne)
DokuWiki Administrator [Požiadavka na inštalovanie softvéru musí spĺňať:]
Riadok 5: Riadok 5:
 ==== Požiadavka na inštalovanie softvéru musí spĺňať: ==== ==== Požiadavka na inštalovanie softvéru musí spĺňať: ====
   * Musí to byt freeware, opensource alebo licencovaný,​ pre ktorý máme potrebné licencie (neinštaluje sa trial, shareware, demo a podobne, ani nelegálny softver!).   * Musí to byt freeware, opensource alebo licencovaný,​ pre ktorý máme potrebné licencie (neinštaluje sa trial, shareware, demo a podobne, ani nelegálny softver!).
-  * Nie je technický možné inštalovať softvér (platí aj pre zakúpene ​alebo darované licencie a pod.), ktorý je potrebné licencovať samostatne pre každý počítač, alebo ktorý je potrebné opätovne prelicencovať samostatne v počítačoch v priebehu školského roka. Rovnako nie je možné inštalovať softvér, pre ktorý platí, že pred reinštaláciou je potrebné licenciu na jednotlivých počítačoch "​uvoľniť"​. V prípade, že by sa mohlo potencionálne jednať o podobný typ softvéru, je nutné čo najskôr prekonzultovať potencionálne možnosti riešenia jeho inštalácie so správcom (Wagner - OS Windows, Janáček - OS Linux). +  ​* Informácie o aktuálnych fakultných licenciách nájdete na stránke [[https://​zona.fmph.uniba.sk/​sluzby-a-administrativa/​it-sluzby/​softver-dostupny-na-fakulte/​|Softvér dostupný na fakulte]] 
-  * Je nutné určiť presný zdroj inštalačiek!!! +  ​* Nie je technický možné inštalovať softvér (platí aj pre zakúpené ​alebo darované licencie a pod.), ktorý je potrebné licencovať samostatne pre každý počítač, alebo ktorý je potrebné opätovne prelicencovať samostatne v počítačoch v priebehu školského roka. Rovnako nie je možné inštalovať softvér, pre ktorý platí, že pred reinštaláciou je potrebné licenciu na jednotlivých počítačoch "​uvoľniť"​. V prípade, že by sa mohlo potencionálne jednať o podobný typ softvéru, je nutné čo najskôr prekonzultovať potencionálne možnosti riešenia jeho inštalácie so správcom (Wagner - OS Windows, Janáček - OS Linux). 
-  * Pokiaľ je potrebné doinštalovať nejaké pluginy, rozšírenia,​ balíčky, knižnice a podobne oproti predvolenej inštalácii,​ je nutné uviesť ktoré a ako doinštalovať/​nastaviť (nie je časovo realizovateľné každého osobitne obiehať a zisťovať tieto veci individuálne a dodatočne sa to nebude dať urobiť). +  ​* //**Je nutné určiť presný zdroj inštalačiek**//!!! 
-  * Pokiaľ je potrebné niečo v prostredí softvéru nastaviť inač oproti predvolenému nastaveniu po inštalácií,​ je nutné presne definovať kde a čo (nie je časovo realizovateľné každého osobitne obiehať a zisťovať tieto veci individuálne a dodatočne sa to nebude dať urobiť).+  * Pokiaľ je potrebné doinštalovať nejaké ​//**pluginy, rozšírenia,​ balíčky, knižnice**// a podobne oproti predvolenej inštalácii,​ je //**nutné uviesť**// ktoré a ako doinštalovať/​nastaviť (nie je časovo realizovateľné každého osobitne obiehať a zisťovať tieto veci individuálne a dodatočne sa to nebude dať urobiť). 
 +  * Pokiaľ ​//**je potrebné niečo v prostredí softvéru nastaviť**// inač oproti predvolenému nastaveniu po inštalácií,​ je nutné ​//**presne definovať kde a čo**// (nie je časovo realizovateľné každého osobitne obiehať a zisťovať tieto veci individuálne a dodatočne sa to nebude dať urobiť).
   * Softvér sa musí používať pre potreby výučby.   * Softvér sa musí používať pre potreby výučby.
   * Nežiadať inštalovanie všetkého možného čo sa možno ani nepoužije, alebo je plánované použitie len na jeden/dva krát (zbytočne sa tým zahlcuje inštalácia a predlžuje vytváranie používateľského profilu pri prihlasovaní).   * Nežiadať inštalovanie všetkého možného čo sa možno ani nepoužije, alebo je plánované použitie len na jeden/dva krát (zbytočne sa tým zahlcuje inštalácia a predlžuje vytváranie používateľského profilu pri prihlasovaní).
Riadok 16: Riadok 17:
 ==== Predinštalovaný bude (vo verziách dostupných v čase inštalácie) a netreba teda nahlasovať následujúci softvér: ==== ==== Predinštalovaný bude (vo verziách dostupných v čase inštalácie) a netreba teda nahlasovať následujúci softvér: ====
  
-=== Operačný systém: Microsoft Windows ​7 SP1 Enterprise 64bit: ===+=== Operačný systém: Microsoft Windows Enterprise 64bit: ​(Windows 7 SP1 alebo Windows 10) ===
  
   * 7 zip (archivačný program)   * 7 zip (archivačný program)
Riadok 36: Riadok 37:
   * IrfanView + plugins   * IrfanView + plugins
   * K-Lite Mega Codec Pack (with Media Player Classic HC)   * K-Lite Mega Codec Pack (with Media Player Classic HC)
-  * Matlab ​R2017a (možno ​R2018a ​po otestovaní funkčnosti a licencie+  * Matlab R2018a ​(licencia je súčasťou zakúpenej verzie R2017a - Maintenance upgrade)
     * nainštalované toolboxy budú všetky, ktoré máme zakúpene k tejto verzií (zoznam a informácia o počte zakúpených licencií nájdete na stránke [[https://​zona.fmph.uniba.sk/​sluzby-a-administrativa/​it-sluzby/​softver-dostupny-na-fakulte/​|Softvér dostupný na fakulte]]).     * nainštalované toolboxy budú všetky, ktoré máme zakúpene k tejto verzií (zoznam a informácia o počte zakúpených licencií nájdete na stránke [[https://​zona.fmph.uniba.sk/​sluzby-a-administrativa/​it-sluzby/​softver-dostupny-na-fakulte/​|Softvér dostupný na fakulte]]).
     * //​Zakúpený je Matlab R2017a (50ks) a zoznam toolboxov: Computer Vision System Toolbox (25ks), DSP System Toolbox (25ks), Econometrics Toolbox (25ks), Financial Toolbox (25ks), Image Processing Toolbox (25ks), Optimization Toolbox (25ks), Signal Processing Toolbox (25ks), Statistics and Machine Learning Toolbox (25ks), Neural Network Toolbox (10ks), Symbolic Math Toolbox (10ks)//     * //​Zakúpený je Matlab R2017a (50ks) a zoznam toolboxov: Computer Vision System Toolbox (25ks), DSP System Toolbox (25ks), Econometrics Toolbox (25ks), Financial Toolbox (25ks), Image Processing Toolbox (25ks), Optimization Toolbox (25ks), Signal Processing Toolbox (25ks), Statistics and Machine Learning Toolbox (25ks), Neural Network Toolbox (10ks), Symbolic Math Toolbox (10ks)//
-  * Microsoft Visual Studio ​2015 for C++ desktop development ​(možno 2017 po otestovaní funkčnosti a licencie) +  * Microsoft Visual Studio ​2017 for C++ desktop development 
-  * Python v3.6+  * IC#Code SharpDevelop 5.1 
 +  * Python v3.7
  
  
Riadok 94: Riadok 96:
  
 === . === === . ===
- --- //2018/06/25 09:45//+ --- //2019/06/17 16:35//

info/ucebne/softver.1534856469.txt.gz · Posledná úprava: 2018/08/21 15:01 od DokuWiki Administrator