sidebar [daVinci]

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

sidebar [2013/09/07 14:23]
127.0.0.1 externá úprava
sidebar [2013/09/07 14:28] (aktuálne)
Riadok 8: Riadok 8:
  
 Portál: Portál:
- 
-[[https://​www.st.fmph.uniba.sk/​horde3|horde]] 
  
 [[https://​www.st.fmph.uniba.sk/​phpmyadmin|phpmyadmin]] [[https://​www.st.fmph.uniba.sk/​phpmyadmin|phpmyadmin]]
 +

sidebar.txt · Posledná úprava: 2013/09/07 14:28 od