Študentský cluster daVinci [daVinci]

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
start [2019/09/09 14:49]
DokuWiki Administrator [O čo ide ...]
start [2019/09/09 15:09]
DokuWiki Administrator [Prístup k počítačom]
Riadok 15: Riadok 15:
 ==== Prístup k počítačom ==== ==== Prístup k počítačom ====
  
-K dispozícii sú tzv. verejné počítačové miestnosti v pavilóne informatiky I (//H3, H6//), v pavilóne matematiky M (//M-217, M-208//), v pavilóne fyziky F1 (//​F1-248//​) a F2 (//F2-128 známa ako T3//). Do týchto miestností má prístup každý študent na základe preukazu študenta (ISIC). V čase keď v nich prebieha výučba je prístup obmedzený podľa pokynov vyučujúceho. Pre používanie počítačov je potrebné konto na študentskom serveri - prihlasovacie meno (login) a heslo. Pre prihlásenie používajte rovnaký login a heslo ako máte do systému [[https://​ais2.uniba.sk|AIS2]]. V prípade zabudnutia prihlasovacieho mena ho  môžete zistiť na [[https://​cdo.uniba.sk|stránkach CDO]], tam uvedené heslo platí len pre prístup k WiFi sieti (pozri nižšie). V prípade zabudnutého hesla vám môže nastaviť nové heslo príslušný [[https://​uniba.sk/​o-univerzite/​fakulty-a-dalsie-sucasti/​cit/​citps/​bezpecnost/​fakultni-spravcovia-hesiel|fakultný správca hesiel]] podľa vašej fakulty. Pri ostatných komplikáciách s kontom je potrebné kontaktovať správcu. Najvhodnejšiu osobu na riešenie problémov nájdete v [[contacts|kontatoch]]. Nezabudnite si taktiež všímať informácie zavesené na vstupe do miestností.+K dispozícii sú tzv. **//verejné počítačové miestnosti//** v pavilóne informatiky I (//H3, H6//), v pavilóne matematiky M (//M-217, M-208//), v pavilóne fyziky F1 (//​F1-248//​) a F2 (//F2-128 známa ako T3//). Do týchto miestností má prístup každý študent na základe preukazu študenta (ISIC). V čase keď v nich prebieha výučba je prístup obmedzený podľa pokynov vyučujúceho. Pre používanie počítačov je potrebné konto na študentskom serveri - prihlasovacie meno (login) a heslo. Pre prihlásenie používajte rovnaký login a heslo ako máte do systému [[https://​ais2.uniba.sk|AIS2]]. V prípade zabudnutia prihlasovacieho mena ho môžete ​na základe svojho ISIC preukazu ​zistiť na [[https://​cdo.uniba.sk/​public/​findPK|stránkach CDO]], tam uvedené heslo platí len pre prístup k WiFi sieti (pozri nižšie). V prípade zabudnutého hesla vám môže nastaviť nové heslo príslušný [[https://​uniba.sk/​o-univerzite/​fakulty-a-dalsie-sucasti/​cit/​citps/​bezpecnost/​fakultni-spravcovia-hesiel|fakultný správca hesiel]] podľa vašej fakulty. Pri ostatných komplikáciách s kontom je potrebné kontaktovať správcu. Najvhodnejšiu osobu na riešenie problémov nájdete v [[contacts|kontatoch]]. Nezabudnite si taktiež všímať informácie zavesené na vstupe do miestností.
  
   * prihlasovacie meno (login) získate na [[https://​cdo.uniba.sk|stránkach CDO]] - na stránke uvedené heslo slúži len pre WiFi (pozri nižšie)   * prihlasovacie meno (login) získate na [[https://​cdo.uniba.sk|stránkach CDO]] - na stránke uvedené heslo slúži len pre WiFi (pozri nižšie)

start.txt · Posledná úprava: 2019/09/09 15:10 od DokuWiki Administrator