Študentský cluster daVinci [daVinci]

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2013/09/07 14:52]
[O čo ide ...]
start [2019/09/09 15:10] (aktuálne)
DokuWiki Administrator [Prístup k počítačom]
Riadok 8: Riadok 8:
 ==== O čo ide ... ==== ==== O čo ide ... ====
  
-Študentský cluster je súbor rôznych serverov využívajúci vlastnosti operačných systémov ​Debian GNU/Linux, Novell Open Enterprise Server - SuSe Linux & NetWare, vďaka ​ktorým ​je možné využívať jeden prístupový účet k službám z rôznych klientskych staníc (koncových počítačov). Tento cluster slúži všetkým študentom FMFI pre prístup k vlastnej web stránke, úložisku vlastných súborov, ​prístup ​k počítačom a potrebným aplikáciam vo verejných fakultných počítačových miestnostiach.+Študentský cluster je súbor rôznych serverov využívajúci vlastnosti operačného systému ​Debian GNU/Linux, vďaka ​ktorému ​je možné využívať jeden prístupový účet k službám z rôznych klientskych staníc (koncových počítačov). Tento cluster slúži všetkým študentom FMFI pre prístup k vlastnej web stránke, úložisku vlastných súborov, ​prístupu ​k počítačom a potrebným aplikáciam vo verejných fakultných počítačových miestnostiach.
  
  
Riadok 15: Riadok 15:
 ==== Prístup k počítačom ==== ==== Prístup k počítačom ====
  
-K dispozícii sú tzv. verejné počítačové miestnosti v pavilóne informatiky I (//H3, H6//), v pavilóne matematiky M (//​M-217//​),​ v pavilóne fyziky F1 (//​F1-248//​) a špeciálna počítačová miestnosť ​//IT Kobka// nachádzajúca sa za šatňou v pavilóne matematiky (vstup cez šatňu). Do týchto miestností má prístup každý študent na základe preukazu študenta (ISIC). V čase keď v nich prebieha výučba je prístup obmedzený podľa pokynov vyučujúceho ​(IT Kobka je miestnosť bez výučby). Pre používanie počítačov je potrebné konto na študentskom serveri - prihlasovacie meno (login) a heslo. Pre prihlásenie používajte rovnaký login a heslo ako máte do systému [[https://​ais2.uniba.sk|AIS2]]. V prípade zabudnutia prihlasovacieho mena ho  môžete zistiť na [[http://www.uniba.sk/cdo/pristup|stránkach CDO]], tam uvedené heslo platí len pre prístup k WiFi sieti (pozri nižšie). V prípade zabudnutého hesla vám môže nastaviť nové heslo [[http://www.uniba.sk/?id=2714|fakultný správca hesiel]]. Pri ostatných komplikáciách s kontom je potrebné kontaktovať správcu. Najvhodnejšiu osobu na riešenie problémov nájdete v [[contacts|kontatoch]]. Nezabudnite si taktiež všímať informácie zavesené na vstupe do miestností.+K dispozícii sú tzv. **//verejné počítačové miestnosti//** v pavilóne informatiky I (//H3, H6//), v pavilóne matematiky M (//M-217, M-208//), v pavilóne fyziky F1 (//​F1-248//​) a F2 (//F2-128 známa ako T3//). Do týchto miestností má prístup každý študent na základe preukazu študenta (ISIC). V čase keď v nich prebieha výučba je prístup obmedzený podľa pokynov vyučujúceho. Pre používanie počítačov je potrebné konto na študentskom serveri - prihlasovacie meno (login) a heslo. Pre prihlásenie používajte rovnaký login a heslo ako máte do systému [[https://​ais2.uniba.sk|AIS2]]. V prípade zabudnutia prihlasovacieho mena ho môžete ​na základe svojho ISIC preukazu ​zistiť na [[https://cdo.uniba.sk/public/findPK|stránkach CDO]], tam uvedené heslo platí len pre prístup k WiFi sieti (pozri nižšie). V prípade zabudnutého hesla vám môže nastaviť nové heslo príslušný ​[[https://​uniba.sk/​o-univerzite/​fakulty-a-dalsie-sucasti/​cit/​citps/​bezpecnost/​fakultni-spravcovia-hesiel|fakultný správca hesiel]] ​podľa vašej fakulty. Pri ostatných komplikáciách s kontom je potrebné kontaktovať správcu. Najvhodnejšiu osobu na riešenie problémov nájdete v [[contacts|kontatoch]]. Nezabudnite si taktiež všímať informácie zavesené na vstupe do miestností.
  
-  * prihlasovacie meno (login) získate na [[http://www.uniba.sk/cdo/pristup|stránkach CDO]] - na stránke uvedené heslo slúži len pre WiFi (pozri nižšie)+  * prihlasovacie meno (login) získate na [[https://cdo.uniba.sk/public/findPK|stránkach CDO]] - na stránke uvedené heslo slúži len pre WiFi (pozri nižšie)
   * prihlasovacie meno a heslo používajte rovnaké ako pre systém [[https://​ais2.uniba.sk|AIS2]]   * prihlasovacie meno a heslo používajte rovnaké ako pre systém [[https://​ais2.uniba.sk|AIS2]]
   * heslá sa dajú zmeniť na stránkach [[https://​www.st.fmph.uniba.sk/​heslo | zmena hesla]], **POZOR heslo je nutné pravidelne meniť a to minimálne raz za pol roka!!!**   * heslá sa dajú zmeniť na stránkach [[https://​www.st.fmph.uniba.sk/​heslo | zmena hesla]], **POZOR heslo je nutné pravidelne meniť a to minimálne raz za pol roka!!!**
-  * mailové adresy majú tvar Meno.Priezvisko@st.fmph.uniba.sk +  * mailové adresy majú tvar //login//@uniba.sk 
-  * maily sa dajú čítať cez: IMAP4s, POP3s a HTTPS ([[https://www.st.fmph.uniba.sk/horde3 ​Horde ]])+  * maily sa dajú čítať cez: IMAP4s, POP3s a HTTPS ([[https://​uniba.sk/​office365/ ​Office365 ​]])
  
  
Riadok 28: Riadok 28:
 ==== Prístup s vlastným počítačom (WiFi) ==== ==== Prístup s vlastným počítačom (WiFi) ====
  
-Na fakulte v súčasnosti existujú dve WiFi siete - fakultná a univerzitná. Univerzitná ​WiFi sieť je napríklad prístupná na "Akvarijnej ulici", okolo posluchárni ABC podobne. Prístupové body sú na väčšine ​fakúlt. Fakultná WiFi sieť je okrem "​Akvarijnej ulice" prístupná aj v knižnici, v H3 H6, a v okolí skriptárneAktuálne informácie o pokrytí nájdete na fakultných ​univerzitných stránkachOkrem pokrytia ​je výhodou lepší prístup k fakultným serverom a zdrojom. Prihlasovacie meno je rovnaké ako na študentský server, heslo je potrebné zistiť na [[http://​www.uniba.sk/​cdo/​pristup|stránkach CDO]]. **Pozor, toto heslo sa nemení pri zmene hesla na študentskom clustri DaVinci!!!**+V priestoroch fakulty je dostupná bezdrôtová **WiFi sieť**. Dostupnosť WiFi siete je vo verejných počítačových učebniach (i-H3, i-H6, M-208, M-217, F1-248, F2-128), veľkých posluchárňach (A, B, C, F1 a F2), "akváriách" ​M-I až M-XII, ​väčšine ​najčastejšie používaných učebniach/​posluchárňach a v ich okolí, niektorých častiach fakultných chodieb, v priestoroch na stretávanie ​voľný čas s lavičkamikreslami ​pod., vstupných vestibuloch fakulty, priestoroch fakultnej knižnice ​podobneDostupnosť tejto WiFi siete je aj na väčšine fakúlt
  
-Nastavenia a informácie ​pre univerzitnú ​WiFi sieť sú popísané ​na +Aktuálne ​informácie ​WiFi, pokrytí, nastavení a podobne nájdete ​na [[https://zona.fmph.uniba.sk/sluzby-a-administrativa/​it-sluzby/​bezdrotove-pripojenie-na-fakultnu-siet/​|fakultných]] a [[https://​uniba.sk/wifi/|univerzitných]] stránkach. Okrem pokrytia je výhodou lepší prístup k fakultným serverom a zdrojom. Prihlasovacie meno je rovnaké ako váš email //​login//​@uniba.sk a heslo môžete zistiť pomocou ​[[https://cdo.uniba.sk/public/​findPK|svojho univerzitného preukazu]] alebo na základe [[https://​cdo.uniba.sk/​public/​resetl0|svojho prihasovacieho mena a hesla do AIS]]. **Pozor, toto heslo sa nemení pri zmene hesla do AISu a počítačov v učebniach!!!**
-[[http://www.uniba.sk/index.php?id=wifi|univerzitnej stránke]], nastavenia pre fakultnú WiFi sieť sú na [[http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=327|stránke fakulty]]+
  
 ==== Na túto stránku sa neprihlasuje ==== ==== Na túto stránku sa neprihlasuje ====

start.1378558326.txt.gz · Posledná úprava: 2013/09/07 14:52 od