Študentský cluster daVinci [daVinci]

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

start [2013/09/07 14:23]
127.0.0.1 externá úprava
start [2013/09/07 14:52] (aktuálne)
[O čo ide ...]
Riadok 8: Riadok 8:
 ==== O čo ide ... ==== ==== O čo ide ... ====
  
-Študentský cluster je súbor rôznych serverov využívajúci vlastnosti operačných systémov Debian GNU/Linux, Novell Open Enterprise Server - SuSe Linux & NetWare, vďaka ktorým je možné využívať jeden prístupový účet k službám z rôznych klientskych staníc (koncových počítačov). Tento cluster slúži všetkým študentom FMFI pre prístup k elektronickej pošte, ​vlastnej web stránke, úložisku vlastných súborov, prístup k počítačom a potrebným aplikáciam vo verejných fakultných počítačových miestnostiach. ​+Študentský cluster je súbor rôznych serverov využívajúci vlastnosti operačných systémov Debian GNU/Linux, Novell Open Enterprise Server - SuSe Linux & NetWare, vďaka ktorým je možné využívať jeden prístupový účet k službám z rôznych klientskych staníc (koncových počítačov). Tento cluster slúži všetkým študentom FMFI pre prístup k vlastnej web stránke, úložisku vlastných súborov, prístup k počítačom a potrebným aplikáciam vo verejných fakultných počítačových miestnostiach.
  
  

start.txt · Posledná úprava: 2013/09/07 14:52 od