Táto stránka vznikla súčasťou bakalárskej práce.

Názov práce:
Analýza vytvárania sociálnych sietí
Cieľ:
Cieľom práce je preskúmať vytváranie sociálnych sietí v prostredí Instagramu, zameraná na získanie čo najväčšieho počtu sledovateľov.
Vedúci:
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
Schválil:
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.