Krátky animovaný príbeh z predmetu
Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych procesov

POPIS

Názov animácie
Lov pavúka
Autorky
Izabela Dobšovičová, Gabriela Slaninková
Opis
Hlavnou postavou je 6-nohý pavúk, ktorý sa snaží chytiť muchu do pavučiny.
Dej
Pavúk lezie po priečke altánku. Započuje muchu a chce ju chytiť do pavučiny. Začne pršať, pavučinu mu zničí dážď a pavúk spadne. Pavúk znova vylezie, začne tkať a utká novú pavučinu. Vzápätí začne fúkať vietor, pavučina sa postupne odliepa a pavúk spadne. Pavučina sa neskôr úplne odtrhne od altánku a chytí pavúka v tráve. Mucha preletí okolo sklamaného pavúka.

POUŽITÉ SÚČASTI A EFEKTY

Pohyb


 • pohyb objektov po spline
 • pohyb kamery po spline

Fyzikálne procesy


 • dážď
 • vietor
 • kolízia objektov
 • deformácia plochy

Fyzikálne objekty


 • kostrový model s inverznou kinematikou
 • particle system na chĺpky pavúka
 • particle system na trávu
 • elastické objekty

STORY BOARD

altan

#1

small web

#2

rain

#3

medium web

#4

wind

#5

catched spider

#6

DENNÍK

27.10.2018

V prvý deň sme sa zoznamovali s Blenderom. Keď sme si osvojili základné ovládacie prvky, začali sme vytvárať pozadie. Stiahli sme si model altánku aj s textúrou a umiestnili ho do projektu. Následne sme vytvorili trávu použitím particle system. Modely stromov a listov na tráve sú stiahnuté a pridané do projektu. Textúru listov sme vytvorili a priradili listom na stromoch.

background

28.10.2018

Vytvorili sme model pavúka modifikovaním sphere. Ďalej sme vytvorili otvory pre oči a ústa. Vložili sme oči - sphere s takým materiálom, aby sa od nich odrážalo svetlo. Následne sme vytvorili a vložili ústnu dutinu do vnútra modelu pavúka. Vymodelovali sme 6 nôh a 2 predné končatiny z cylindra.

spider_faces

29.10.2018

Pridali sme pavúkovi chĺpky použitím particle system. Preddefinovali sme si particle settings aj pre verziu pavúka po zmoknutí a vyfúkaní vetrom.

spider_phases

30.10.2018

Vytvorili sme paučinu z meshu Circle. Nastavili sme jej fyzikálne správanie látky. Pripevnili sme ju do predvytvorenej scény do rohu altánku.

web

1.12.2018

Vytvorili sme 6 výrazov tváre pomocou Shape Keys.

faces1
faces2

2.12.2018

Vytvorili sme pavúkovi kostru s inverznou kinematikou a vytvorili sme "walking cycle". Vytvorili sme prvú animáciu - príchod pavúka k altánku. Kamera a pavúk sa hýbu po splajne. Popri tom beží pavúkova animácia "walking cycle".

Postupné rozmazanie pozadia - "depth of field", zaostrenie na pavúka a zachytenie "walking cycle" po altánku.

13.12.2018

Vymodelovali sme kvapku, ktorú sme nastavili ako tvar particle system dažďa.

kvapka

14.12.2018

Animovali sme deformáciu pavučiny.

15.12.2018

Pomocou keyframov sme naanimovali odlepenie pavúka od pavučiny a nastavili mu fyziku, aby spadol na zem.

16.12.2018

Zostrihali sme doteraz vyrenderované videá a doplnili zvukové efekty.

20.12.2018

Animovali sme let muchy - kamera, ktorá má nastavený panoramatický pohľad, konkrétne Fisheye.

27.12.2018

Postupne prestáva pršať a zmoknutý pavúk po vyprovokovaní muchou vylieza opäť na altánok. Zistí, že pavučina je zničená a nahnevaný tká novú pavučinu.

2.1.2019

Pavučina je utkaná, pavúk na ňu vojde a znovu započuje muchu. Vzápätí začne fúkať vietor. Pavučina sa rozhýbe a postupne sa odtrháva od altánku. Pavúk padá.

10.1.2019

Pavúk je na zemi, pavučina na nňo padá a zachytí ho v tráve. Na záver preletí okolo neho mucha.

11.1.2019

Zostrihali sme všetky vyrenderované videá a pridali sme zvukové efekty.

ANIMÁCIA

ŠTÁTNICOVÁ OTÁZKA

S4 - Detekcie kolízie, nutná a postačujúca podmienka kedy nie sú dve telesá v rovine,
 • broad phase (hierachycká mriežka),
 • mid phase (hierarchie obálok, Voronoiove oblasti v kolízii, vysvetlujte na príklade kolízie gula x kapsula, dekompozícia telesa na konvexné časti),
 • narrow phase (Minkowskeho priestor a blízkosť konvexných telies)
Vypracovaná štátnicová otázka S4