Bakalárska práca
nice blue

Bakalárska práca - Optimization of infill for standing object

Table Setting

O práci

Názov

Optimalizácia výplne 3D modelu, aby mohol stáť

Anotácia

Cieľom je nájsť algoritmus pre návrh výplne modelu na umiestnenie ťažiska tak, aby model stál sám. Výplň by mala byť optimalizovaná na pevnosť, minimum použitého materiálu a maximálnu rýchlosť tlače.

Cieľ

Cieľom je naštudovať a implementovať vybranú metódu pre nástroj Vectary.

Školiteľ

Mgr. Roman Danielis

Konzultant

RNDr. Róbert Bohdal, PhD.

Autor

Katarina Dzurendova
dzurendova3@uniba.sk