Bakalárska práca

Analýza šachu ako hernej komplexnej siete

Cieľom práce je preštudovať hru šach zo sieťovej perspektívy. Spracovať tisícky profesionálnych i amatérskych hier do podoby sietí, porovnať štýly hier a vizualizovať tieto siete.

Študent


Pavol Freivolt

Školiteľ


Peter Nather