Ročníkový projekt

BinCat - Analýza binárnych súborov

Meno študenta: Adrián Gogoľák

Kontakt: gogolak2@uniba.sk

Vedúci projektu: Richard Ostertág

Kontakt: ostertag@dcs.fmph.uniba.sk

Popis a plán: Projekt sa zaoberá analýzou binárnych súborov pomocou umelej inteligencie. Umelá inteligencia sa snaží z bajtou určiť či sa jedná o ľudský jazyk, program, alebo obrázok. Ďalej možno hľadať subkatégorie týchto hlavných kategórií.

Cieľ zimného semestra: Cieľ letného semestra:

Github repozitár prvý semester

Github repozitár pre druhý semester

Report