Meno

Tomáš Grešík

Školiteľ

RNDr. Zuzana Černeková, PhD

Názov práce

Vhodnosť sledovacích metód pre sledovanie človeka.

Cieľ

Preskúmať a vyhodnotiť vhodnosť sledovacích metód pre sledovanie ľudskej tváre a celej postavy človeka vo videozázname. Aplikovať a otestovať na zvolenom probléme.