Denník:

29.10.2015

Vytvorenie web stránky o bakalárskej práci.

26.11.2015

Pridanie zdrojov.

23.12.2015 - 31.12.2015

Inštalácia Matlab, Python, OpenCV. Naštudovanie potrebných knižníc a vzdelávanie sa v programe Latex.

1.1.2016 - 12.1.2016

Písanie východiskovej kapitoly.

28.2.2016 - 13.3.2016

Naštudovanie potrebných materiálov o daných sledovacích metódach.

14.3.2016 - 14.4.2016

Hľadanie a sťahovanie, následné rozbehávanie vybraných sledovacích metód.

15.4.2016 - 22.4.2016

Pokusy a merania jednotlivých sledovacích metód.

23.4.2016 - 30.5.2016

Riešenie vyskytnutých problémov s nerozbehanými metódami, prípadne s metódami, ktoré neboli nájdené.

Priebežne

Písanie práce, stretávanie so školiteľkou v dohodnutých termínoch.