Bakalárska práca

Vitajte na stránkach venovaných mojej bakalárskej práci.

Bakalárska práca:

Názov: Strojopis pre zrakovo postihnutých žiakov ZŠ

Cieľ: Navrhnúť a implementovať edukačný softvér na výučbu strojopisu pre zrakovo postihnutých žiakov základnej školy

Školitel: RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.