Na stiahnutie

Zdroje-prezentácia
Bakalárska práca - PDF
Prezentácia
Bakalarka(ziacka verzia)