Vitajte na stránke

Informácie

 • Meno a priezvisko študenta: Balázs Horváth
 • Názov: Interaktívna webová prezentácia orientovaná na získavanie zručností pracovať v Linuxovom termináli
 • Študijný odbor: aplikovaná informatika
 • Vedúci: RNDr. Marek Nagy, PhD.
 • Katedra: FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky
 • Vedúci katedry: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
 • Anotácia

  Pri výučbe konkrétnych programátorských zručností sa javí výhodnejší individuálny prístup. Rýchlosť napredovania v preberanej látke je riadená študentom. Prezentovanie postupov v Linuxovom termináli je možné aplikáciou asciinema zaznamenať a na webovom serveri ponúknuť na prezentáciu. Takýto záznam by bolo vhodné obohatiť aj o synchrónny zvukový komnetár učiteľa. Zobrazovaná činnosť v termináli by bola sprevádzaná i pdf dokumentom, ktorý by sa synchrónne "nalistoval". Prehrávanie takejto komplexnej prezentácie by sa pomocou časovej osi mohlo ľubovoľne posúvať a mohli by sa k daným momentom pridávať poznámky, otázky a odpovede.

  Cieľ

  Vytvoriť webovú aplikáciu pomocou node.js, JavaScript (ES6) a HTML5 prvkov. Aplikácia bude načítavať záznamy činnosti v termináli (napr. aplikácia asciinema). Ku vloženým záznamom bude možné nahrať zvukový doprovod a pridať pdf dokumenty. Učiteľ to bude môcť zosynchronizovať. Realizovaná bude aj časová os na realizovanie komunikácie študentov a učiteľa.

  Kontakt

  Balázs Horváth

  • Osobný e-mail: hbalazs09@gmail.com
  • Školský e-mail: horvath186@uniba.sk

  Časový plán

  Termíny

  Denník

  • 22.2 - Aplikácia bola rozšírená, boli pridané funkcie: vytvoriť novú prezentáciu, vymazať prezentáciu, notifikácie s pomocou "flash"
  • 1.3 - Vytvorený databázový model aj s popisom, v tretej kapitole, ktorá obsahuje implementáciu
  • 8.3 - Pridané funckie pre authentifikáciu používateľa, obmedzená funkcionalita pre študentov
  • 15.3 - TODO: Implementovať nahrávanie súborov s pomocou socket.io a express