Editor tabiel s rovnosťou a odvodenými pravidlami

meno: Matej Komlóssy

kontakt: matej.komlossy@gmail.com

školiteľ
RNDr. Jozef Šiška, PhD

cieľ
Rozšíriť editor tabiel z práce A. Nyitraiovej o pravidlá pre rovnosť a odvodené výrokovologické pravidlá používané v rámci predmetu Matematika (4) – Logika pre informatikov. Podľa možností vytvoriť mechanizmus na výber dovolených skupín pravidiel. Refaktorovať existujúci kód podľa potreby.

anotácia
Pri výučbe Logiky pre informatikov využívame editor tabiel, ktorý podporuje základné odvodzovacie pravidlá pre logiku prvého rádu. V rámci tejto práce ho chceme rozšíriť o podporu rovnosti a bohatšej kolekcie odvodených pravidiel, ktoré umožnia pohodlnejšiu tvorbu a kontrolu komplikovanejších dôkazov.text práce
kus kódu a screenshot