Bakalárska práca


Základné informácie:

Názov bakalárskej práce: Programovacie prostredie na ovládanie pohybu virtuálneho objektu prístupné pre nevidiacich žiakov sekundárneho vzdelávania
(Programming environment accessible to blind secondary school students for programming the movement of virtual object)

Názov programovacieho prostredia: Coshi

Autor: Michal Kováč

Školiteľ: doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.

Cieľ: Vytvoriť programovacie prostredie priateľské pre nevidiacich žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania zamerané na programovanie pohybu virtualneho objektu po štvorcovej sieti.

Anotácia: Programovacie prostredie bude určené pre žiakov, ktorí si majú osvojiť základné algoritmické pojmy, akými sú príkaz, postupnosť príkazov, cyklus, podmienený príkaz, procedúra, premenná. Výsledná aplikácia musí spolupracovať s čítačom obrazovky (napríklad NVDA - www.nvda-project.org). Ako vývojové prostredie zvažujeme niektoré z prostredí používajúcich jazyk Python, C#, Javu a podobne.

Použité technológie: Java 11 a JavaFX

Na stiahnutie:

Program

Zoznam zmien pre program Coshi
Zoznam zmien pre Coshi SoundpackEditor

Zvukové balíky

Edukačné scenáre

Informácie k súborom na stiahnutie

Program Coshi je momentálne distribuovaný v dvoch verziách.

Prvá verzia je kompletný balík, ktorý obsahuje Táto verzia je odporúčaná pre bežných používateľov.

Druhá verzia je výlučne jar súbor. Na jeho spustenie je potrebná virtuálna mašina Javy 11 (Oracle JDK 11 alebo OpenJDK 11) na ľubovoľnom operačnom systéme. Pre zmysluplné používanie je potrebné stiahnuť zvukové balíky samostatne a umiestniť ich do priečinka "./soundpacks" na úrovni jar súboru. Táto verzia je odporúčaná pre skúsených používateľov, používateľov OS Linux a MacOS. Pre spoluprácu s čítačkou obrazovky je potrebné ručne povoliť Java Access Bridge.

Ukážka programu:

Obrázky:

Screenshot programu Coshi
Obr. 1: Prostredie programu Coshi s hracou plochou veľkosti 3x3.
Screenshot programu Coshi
Obr. 2: Prostredie programu Coshi s hracou plochou veľkosti 5x5 a rozbalenou ponukou príkazov.
Screenshot programu Coshi
Obr. 3: Prostredie programu Coshi s hracou plochou veľkosti 7x7, zapnutým zobrazovaním názvov zvukov a so spusteným programom.

Videá:

Video 1: Video prvého prototypu programu Coshi. Video už nie je aktuálne.

Vývojový denník:

Časový plán práce:

Zdroje:

Slajdy k prezentácií zdrojov sú prístupné TU.