Bakalárska práca Ročníkový projekt 1 Ročníkový projekt 2 Kontakt

Bakalárska práca


Názov

Editor animácií k textom Multimediálnej čítanky

Školiteľ

RNDr. Marek Nagy, PhD.

Anotácia

Projekt Multimediálna čítanka (MMČ) prezentuje deťom texty príbehov, ktoré sú aj narozprávané. Deti sa pomocou nich zdokonaľujú v hlasnom čítaní. Využitie princípov aplikácie Scratch na "zanimovanie" príbehov sa ukazuje ako vhodná aktivita na trénovanie porozumenia textu. Na tento účel by sa rozšírila možnosť obrazového doprovodu k príbehom z MMČ. Využije sa projekt Blockly, ktorý sa modifikuje na jednoduchú manipuláciu so sadami obrázkov. Vzniknutá animácia (program) bude synchronizovaná pomocou udalostí k reprodukovanému textu.

Cieľ

Vytvoriť webovú aplikáciu a zakomponovať ju do jednoduchého prezentačného rámca MMČ. V aplikácii bude možné manažovať pozadia animácie, pridávať postavy a meniť ich kostýmy (podobne ako v Scratch-i). Dynamiku budú vytvárať udalosti, ktoré nesú informáciu o slove, ktoré sa práve reprodukuje. Časovým udalostiam sa treba vyhnúť, aby výsledná animácia bola zmysluplne realizovaná aj pri nahrávkach toho istého textu rôznymi deťmi s rôznym tempom čítania. Využije sa node.js, JavaScript (ES6), HTML5..

Časový plán

November: Sprevozniť modul Blockly v okne, realizované v sekcii div

December: Rozšírenie modulu, vyrobenie nových kachličiek, skompletizovanie možností okna

Január: Doladenie prepojení s ostatnými elementami, prvý prototyp

Február: Prvý test prototypu na pomocnej stránke

Zdroje

Blockly a publikácie (link)

JavaScript (link)

Node.js (link)

Express (link)

HTML5 (link)

CSS3 (link)

MYSQL (link)

Čo je pedagogický softvér, I. Kalaš (.doc)

Existujúce systémy a bakalárske práce ním venované

Multimediálna čítanka (link)

Scratch (link)

MIT Inventor 2 (link)

Vizuálne programovanie v jazyku Scratch a jeho použitie v praxi, T. Boór, Bratislava, 2016 (link)

Vizuálne programovacie prostredie pre mobilné zariadenie, D. Dobiáš, Univerzita Komenského v Bratislave, FMFI, 2017(link)

Detské kockové aktivity na precvičovanie elementárnych zručností, Univerzita Komenského v Bratislave, FMFI, 2018 (link)

Snehová gúľačka - výučbová sieťová online hra na nácvik priestorovej orientácie v čítaní, M. Smutný, Univerzita Komenského v Bratislave, FMFI, 2014 (link)

Plán a postup práce

V prezentáciach na stiahnutie nižšie je zhrnutý popis toho, čo sa do doby začiatku marca na práci spravilo, čo sa plánuje spraviť a na čo všetko treba pri tvorbe myslieť.

Denník

18.02.2019 - 24.02.2019 : Nasadenie prototypu do skúšobnej verzie stránky

25.02.2019 - 03.03.2019 : Upravenie prototypu pre potreby stránky(veľkosť, zobrazenie)

04.03.2019 - 10.03.2019 : Zavedenie JavaScript Interpreteru

11.03.2019 - 17.03.2019 : Úprava doterajších kociek pre Interpreter a vytvorenie 4 nových kociek

18.03.2019 - 24.03.2019 : Rozdelenie kociek, úprava programu až pre 4 postavičky

25.03.2019 - 31.03.2019 : Pridanie keyEventov do Blockly, nové buttony pre spúšťanie a zmeny Blockly

01.04.2019 - 07.04.2019 : Prepojenie skúšobnej stránky s databázou a Node.js serverom spolu s certifikátmi

08.04.2019 - 14.04.2019 : Vytvorenie triedy pre postavičky a pridanie 3 nových kociek pre postavičky

15.04.2019 - 21.04.2019 : Úprava chodu Interpreteru, zvýrazňovanie vykonávaných blokov

22.04.2019 - 28.04.2019 : Zrušenie Interpreteru pre neefektívnosť, nahradenie asynchónnymi JavaScriptovskými funkciami, úprava práce s databázou

29.04.2019 - 05.05.2019 : Nové kocky, rozdelenie kociek, doladenie práce s databázou, doladenie pracovania s obrázkami

06.05.2019 - 12.05.2019 : Začiatok realizácie real-time zmien, možnosť mať ľubovoľný počet postavičiek

13.05.2019 - 19.05.2019 : Vylepšenie práce s databázou a serverom, prvé testovanie, možnosť premenovať postavičku, dokončovanie real-time zmien

20.05.2019 - 26.05.2019 : Opravenie chýb z testovania, druhé testovanie, spísanie implementácie, návrhu, testovania a záveru, možnosť novej animácie

27.05.2019 - 31.05.2019 : Vyskúšané všetky používateľské scenáre pre rôzne príbehy a situácie, dopísanie a odovzdanie dokumentu, odovzdanie práce

Prototyp

Prvý prototyp bakalárskej práce. Obsahuje zdrojový kód, súbor README, screenshoty, ktoré možno vidieť nižšie, a dokument na stiahnutie taktiež nižšie

Ukážky z prototypu:

Ročníkový projekt 1


Názov

Herňa

Popis

Hra vytvorená v Pythone, ktorá obsahuje dve najpopulárnejšie hazardné kartovy hry Poker a BlackJack, v ktorých si zmeriate sily s počítačom

Ukážky z hry:

Ročníkový projekt 2


Názov

Knižnica

Popis

Databázový systém pre knižnicu

Kontakt na mňa


Školský email: kubik32@uniba.sk

Osobný email: jozef.kubik1@gmail.com


Jozef Kubík, 2019. Template od w3.css