Vyhľadávanie vzoru na obraze pomocou rýchlej Fourierovej transformácie

Bakalárska práca - Daniel Kyselica

Hlavné informácie

Téma: Vyhľadávanie vzoru na obraze pomocou rýchlej Fourierovej transformácie

Školiteľ: RNDr. Andrej Lúčny, PhD.

Cieľ: Kompilačná práca pojednáva o vyriešenom probléme efektívneho vyhľadávania vzoru na obraze, za ktorým stojí cyklická konvolúcia realizovaná pomocou Fourierovej transformácie. Ide o pomerne komplikovaný matematický aparát. Cieľom je na príkladoch vysvetliť čitateľovi ako, prečo a kedy táto metóda funguje. Súčasťou práce je reimplementácia metódy v OpenCV (Pyhton alebo C++)

Link na prácu

Harmonogram práce

 • 1.11. 2018 - Štúdium matematiky potrebnej na realizáciu furierovej transformácie
 • 1.12. 2018 - Jednoduchá implementácia diskrétnej furierovej transformácie a inverznej furiervej transformácie. Oboznámenie sa z využitím furierovej transformácie.
 • 1.3. 2019 - Oboznámenie sa s princípom rozpoznávania vzorov v obraze
 • 1.4. 2019 - Implementácia vlastnáho algoritmu na rozpoznávanie vzorov v obraze použitím furierovej transformácie

Denník

Denník ukazuje postup práce v týždnových intervaloch

 • Týždeň č. 1: Úprava sekcie pojednávajúcej o implementácií Fourierovej transformácie
 • Týždeň č. 2: Štúdium materiálov ohľadom cirkulárnej konvolúcie
 • Týždeň č. 3: Prepracovanie kapitoli o násobení polynómov a cikulárnej konvolúcií
 • Týždeň č. 4: Rozpoznávanie vzorov v binárnom obraze - spracovanie kapitoly a zdrojových kódov
 • Týždeň č. 5: Vizualizácia inverznej Fourierovej transformácie 2D
 • Týždeň č. 6: Štúdiom materiálov o fázovej korelácií
 • Týždeň č. 7: Spracovanie kapitoly o rozpoznávaní vzoru v šedotónovom obraze