Bakalárska práca

Autor Natália Macková

Kontakt

mackova.natal@gmail.com
mackova140@uniba.sk
Názov témy Hra v rozšírenej realite- SlovenskAR
Vedúci RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.

~ Anotácia ~

V hre pôjde o AR zobrazovanie 3D modelov historických pamiatok Slovenska, s využitím kamery, veľkej obrazovky/ projektora a mapy Slovenska umiestnenej na zemi. Práca bude kombinovať metódy počítačového videnia (pre detekciu pohybu človeka po mape) a prácu s herným enginom pre zobrazovanie 3D obsahu.

1. Naštudovanie problematiky Augmentovaných zrkadiel, zoznámenie sa so staršou verziou hry (2013)

2. Špecifikácia (výber metód, enginov, modelov, komponentov)

3. Implementácia hry

~ Denník ~

 • 1. týždeň 14.02. - 20.02.2022
  - zapracovanie požiadaviek + úprava 1. kapitoly teoretickej časti (Úvod do problematiky)
  - návrh UI

 • 2. týždeň 21.02. - 27.02.2022
  - refaktorizácia kódu pre Huoghovu transformáciu
  - testovanie kamery a dataprojektora v školskom laboratóriu
  - výpočet veľkosti mapy

 • 3. týždeň 28.02. - 06.03.2022
  - návrh slepej mapy Slovenska
  - informácie o cenovej ponuke pre veľkotlač mapy

 • 4. týždeň 07.03.2021 - 13.03.2022
  - porovnanie detekcie človeka a puku (Návrh imolementácie)
  - spracovenie metódy: Frame differencing (Úvod do problematiky)

 • 5. týždeň 14.03. - 20.03.2022
  - prezentácia o postupe bakalárskej práce
  - porovnanie HT a HT pre kružnice (Úvod do problematiky)

 • 6. týždeň -> 21.03. - 27.03.2022
  - výpočet a testovanie veľkosti kružníc
  - testovanie presnosti HT na obrázku prototypu mapy
  - hladanie optimálnej polohy kamery pre detekciu

 • 7. týždeň -> 28.03. - 03.04.2022
  - spracovanie testovania HT (Implementácia)
  - programovanie vyhodnocovania polohy mapy z real time videa
  - prepojenie priameho vstupu z kamery s implementovaným kódom

 • 8. týždeň -> 04.04. - 10.04.2022
  - spracovanie testovania HT (Implementácia)
  - programovanie vyhodnocovania polohy mapy z real time videa
  - prepojenie priameho vstupu z kamery s implementovaným kódom

 • 9. týždeň -> 04.04. - 10.04.2022
  - testovanie HT na veľkoformátovej mape
  - riešenie problému detekcie pod uhlom iným ako 90 stupňov

 • 10. týždeň -> 11.04. - 17.04.2022
  - dokončenie prvej kapitoly: Teória
  - naštudovanie + testovanie Homografie
  - dokončenie častí o homografii v kapitoláchNávrh a Implementácia

 • 11. týždeň -> 18.04. - 24.04.2022
  - existujúce riešenia problému vyhodnocovania odpovede
  - návrhy umiestnenia scény a kamery
  - zaracovanie do teoretickej časti (Návrh implementácie)

 • 12. týždeň -> 25.04. - 01.05.2022
  - prezentácia prototypu
  - nastavenie a testoavnie HSV farebného modelu pre detekciu červenej farby
  - následná implementácia v Unity

 • 13. týždeň -> 02.05. - 08.05.2022
  - dokumetácia testovania hľadania farby v obraze
  - zapracovanie pripomienok k teoretickej časti
  - implementácia homografie

 • 14. týždeň -> 09.05. - 15.05.2022
  - dokončenie teretickej časti (Implementácia)
  - úprava kódu
  - testovanie vyhodnocovania odpovede za rôznych podmienok

Časový plán
 • 15.10.2021 - Výber témy bakalárskej práce

 • 1.11.2021 - Webová stránka

 • 9.11.2021 - Návrh časového plánu

 • 30.11.2021 - Zbieranie zdrojov

 • November
  - Prepojenie Unity s openCV
  - Detekcia čiernych bodov pomocou kamery

 • December
  - Implementácia registrácie virtuálneho a reálneho modelu mapy pomocou homografie
  - Vyskúšanie staršej verzie hry
  - Prvá kapitola bakalárskej práce

 • Január
  - Detekcia a trackovanie pohybu človeka po mape
  - Zobrazenie 3D objektov

 • Február
  - Demo implementácia
  - Odlaďovanie interakcie s používateľom

 • Marec
  - Písanie teoretickej časti
  - Testovanie

 • Apríl
  - Finálna verzia
  - Validácia + User study

 • Máj
  - Odovzdanie

Súbory na stiahnutie Prvá verzia Bakalárskej práce
Zdrojový kód
Obrázky detekcie hrán