Softvérová podpora vyučovania diskrétnej matematiky

Úvodná stránka

Návrh a implementácia abstraktných dátových typov pre tieto konečné matematické štruktúry:

Ich základná množinová reprezentácia je rozšírená o grafový a maticový pohľad.
Návrh a implementácia jazyka dopytov pre testovanie jednoduchých vlastností takýchto štruktúr.
Ako implementačný jazyk je zvolený programovací jazyk Python v prostredí Jupyter Notebook.
Výsledná implementácia je publikovaná v niektorej zo slobodných licencií kompatibilnej s GNU GPL.