Projekt: Učitelský rozvrhár

Vedúci: RNDr. Jana Katreniaková PhD.

Cielom projektu je vytvoriť webové prostredie, v ktorom by si vedeli vyučujúci zvoliť časové úseky, kedy nemôžu učiť a tým zjednodusiť prácu pri vytváraní rozvrhov.

Demo Zdrojovy Kod

Plán prvého semestra (splnený):

Plán druhého semestra (splnený):