Ročníkový projekt

Meno študenta: Daniel Oravec
Email na študenta: oravec80@uniba.sk

Meno školiteľa: Alex Bajus
Email na školiteľa alex.bajus@uniba.sk

Názov projektu: Deadlock
Popis projektu:
Deadlock je systém na udeľovanie prístupu osobám do miestností pomocou ich identifikačných kariet. Hardwarom sa zaoberali starší kolegovia, v tomto projekte sa budeme venovať serverovej časti softwaru. Server má vedieť komunikovať s controllerom nainštalovaným pri vstupe do miestnosti. Má vedieť vyhodnocovať, či je možné udeliť danej osobe prístup. Pre prípad prerušenia spojenia musí controlleru pravidelne posielať updaty databázy, aby controller vedel pracovať aj nezávisle na servri.
Cieľ zimného semestra:

Cieľ letného semestra:

Report pre zimný semester: report_zima.pdf

Report pre letný semester: report_leto.pdf

Práca za oba semestre: repo