Bakalárska práca

O stránke

Keďže v rámci predmetu Úvod do bakalárskej práce je povinné vytvoriť webstránku bakalárskej práce, tak tu je.

O práci

Názov

Navigácia pre športové lietanie

Anotácia

Pri športovom lietaní sa používajú väčšinou platené navigačné aplikácie. Práca chce ponúknuť alternatívu, ktorá z verejne dostupných zdrojov poskytne plnohodnotnú analógiu existujúcich aplikácií.

Cieľ

Cieľom práce je vytvoriť navigačnú aplikáciu pre malé športové lietanie. Poskytne možnosť vytvoriť navigačné podklady pred letom (on-line), alebo počas letu, tzv. real-time navigáciu na základne spozorovaných okolností. Športovému pilotovi poskytne mapové podklady, kde budú zobrazené - letecky zaujímavé body (vstupno výstupné, navigačné body, letiská, ...) a informácie o nich - letecky zaujímavé priestory (okolo letísk, zakázané priestory) a informácie o nich - aktuálnu pozíciu, rýchlosť, kurz, výšku, ... - eventuálne základne verejne dostupné meteorologické informácie. Keďže v lietadle sa nedá spoliehať na signál mobilných dát, mapy sa budú dať sťahovať do off-line. Letecké informácie sa budú dať načítavať zo súboru kvôli jednoduchým pravidelným aktualizáciám týchto informácií. V prípade potrebnej registrácie užívateľa u nejakého poskytovateľa dát, aplikácia poskytne užívateľské rozhranie, kde si užívateľ bude môcť zadať kľúč vygenerovaný niektorým z poskytovateľov údajov. Aplikácia bude počas vývoja testovaná užívateľmi miestneho aeroklubu a výsledná aplikácia bude zverejnené v službe Google Play.

Odkazy

Časom tu pribudnú odkazy na text práce, repozitár a také veci.

Východiská bakalárskej práce a zopár fotiek z prototypu:

Východiská bakalárskej práce (10 strán)
Nejaká verzia textu práce (9.5.2022)
Zopár fotiek:

Časový harmonogram

Okrem dokumentácie musí stránka k práci asi obsahovať aj časový harmonogram, aby bolo vidieť, ako sme si rozložili čas, alebo tak.

DátumČo sa vtedy stalo
do 15.10.2021Nájsť tému a školiteľa
do 31.10.2021Zbieranie zdrojov, hľadanie manuálov k iným navigačným aplikáciám
do 31.10.2021Vytváranie + refactoring kódu protypu do použiteľného stavu
do 01.11.2021Pripraviť webovú stránku
do 9.11.2021Pripraviť tento časový plán
do 30.11.2021Zozbierané zdroje, byť pripravený ich prezentovať
do 30.11.2021Hotový základ navigačného modulu
do 30.12.2021Dokončenie navigačného modulu, hotová správa trasy, výber bodov do trasy, ...
do 15.01.2022Hotové východiská a prototyp
do 31.01.2022Príprava na zobrazovanie výškových informácií
do 28.02.2022Hotové zobrazovanie výškových informácií
do 31.03.2022Hotové zobrazovanie podrobných informácií o letiskách, meteo info...
do 30.04.2022Doťahovanie drobností, kompasová ružica, varovanie pred blízkosťou priestoru, ...
do 31.05.2022UI na sťahovanie krajín do offline

Denník práce

V rámci predmetu Bakalársky seminár je povinné aby moja stránka obsahovala nejaký denník práce, kde budú ~každý týždeň písaný progres.

TýždeňČo sa vtedy stalo
od 14.02.2022
do 20.02.2022
Zobrazovanie detailných informácií o letiskách, priestoroch, ...
od 21.02.2022
do 27.02.2022
Vytváranie rôznych data bars, možnosť ich personalizácie, upgrade štýlovania
od 28.02.2022
do 06.03.2022
Upratovanie kódu, zobrazovanie informácii o aktuálnej trase,
od 07.03.2022
do 13.03.2022
Ďalšie upratovanie v kóde, cancel šťahovanie máp, možnosť personalizácie data bars, sťahovanie OFM máp priamo od OFM
od 14.03.2022
do 20.03.2022
Filtrovanie zobrazovaných bodov, proof of concept zobrazovania počasia, download notification
od 21.03.2022
do 27.03.2022
Vytváranie mapových podkladov s informáciami o výške terénu
od 28.03.2022
do 03.04.2022
Sťahovanie výškových podkladov
od 04.04.2022
do 10.04.2022
Zapracovávanie feedbacku z testovania, kopa drobností
od 11.04.2022
do 17.04.2022
Hrúbka čiar na mape sa mení v závislosti od prblíženia, veľkosť ikoniek tiež
od 18.04.2022
do 24.04.2022
Písanie textu práce
od 25.04.2022
do 01.05.2022
Písanie textu práce, zapracovávanie feedbacku z testovania
od 02.05.2022
do 08.05.2022
Drobnosti z testovania