Školiteľ

RNDr. Andrej Blaho

Cieľ práce

Vytvoriť aplikáciu, ktorá zjednotí a zjednoduší cvičenia programovania v Pythone. Táto aplikácia bude vychádzať z popisu lekcií, ktoré pripraví učiteľ. Riešenia, ktorá zadá študent priamo na webe, aplikácia otestuje a automaticky ohodnotí.

Štruktúra práce