Diplomová práca

Sémantické publikovanie spravodajských dát o bezpečnostných hrozbách

Anotácia: V súčasnosti zaznamenávame veľké množstvo nových spravodajských dát o rôznych bezpečnostných hrozbách. Pre popis a publikovanie týchto dát vznikli v minulosti viaceré štandardy. Nový trend v oblasti však ukazuje potrebu sémantickej anotácie týchto dát za účelom zvýšenia ich dosahu a interoperability.

Cieľ: Cieľom je navrhnúť vhodnú ontológiu pre publikovanie spravodajských dát o bezpečnostných hrozbách a vytvorenie repozitára za týmto účelom v sieti prepojených dát.

Meno študenta

Bc. Matej Rychtárik

Vedúci

doc. RNDr. Martin Homola, PhD.

Konzultant

Ing. Štefan Balogh, PhD.

FEI STU