Bakalárska práca

Inteligentný receptár na báze prepojených dát

Anotácia: Sieť prepojených dáta (LOD) umožňuje publikovanie štruktúrovaných dát na webe. Takéto dáta sú následne strojovo spracovateľné. Na zverejňovanie dát v jednotlivých doménach je potrebné vhodne navrhnúť ontológiu.
Cieľ: Cieľom práce je navrhnúť a implementovať webovú aplikáciu umožňujúcu vyhľadať relevantné recepty podľa aktuálnych zásob v kuchyni. Aplikácia bude spracovávať recepty importované zo siete prepojených dát (LOD). Súčasťou práce bude preskúmanie existujúcich LOD zdrojov pre túto úlohu, a v prípade potreby návrh vhodnej ontológie a publikácia základného repozitára receptov v sieti LOD

Meno študenta

Matej Rychtárik

Vedúci

Mgr. Júlia Pukancová, PhD.

Konzultant

RNDr. Martin Homola, PhD.