Bakalárska práca

Autor: Michal Singer
Názov práce: Učebná tabuľa pre kolektívny online vývoj programov
Školiteľ: Ing. František Gyárfáš, PhD.
Anotácia: Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie web online tabule pre kolektívne riešenie úloh z programovania. Tabuľu s kódom zdieľajú všetci účastníci skupiny, všetci môžu upravovať kód, pridávať testy a zbiehať ich vo virtuálnom prostredí na serveri. Aplikácia umožní pripojeným účastníkom zobrazenie zbehnutých testov, zobrazenie kompilačných chýb a online chat, ako aj verzionovanie zdrojových súborov na serveri. Program umožní administráciu skupín. Súčasťou bude aj administratívne rozhranie pre zadávateľa úloh. Zadávateľ v ňom pripravuje zadania, viditeľné aj skryté testy, podľa ktorých sa automatizovane hodnotia výsledky. Technológie/nástroje: PHP, MySQL, HTML 5, CSS, JavaScript (Bootstrap), virtuálny server