Návrh a realizácia webovej aplikácie Financovanie politických strán

Meno zadávatela: Martin Takáč
Meno riešiteľa: Tomáš Sláma
E-mail riešiteľa: tomasslama33@gmail.com

Cieľ práce

Cieľom je navrhnúť, vytvoriť a spustiť webovú aplikáciu „Financovanie politických strán“ s vizualizáciami údajov o príjmoch a nákladoch politických strán v podobe grafov a tabuliek, podľa používateľom zvoleného obdobia a strán, a ukázať tak zaujímavé porovnania a vývoj financovania za vyše dvadsať rokov.

Štruktúra práce

Časový plán (...do:)

Knižné zdroje a prezentácia zdrojov na stiahnutie:

Deník prác

Linky na testovací server

Bakalárska práca/h3>

Skice