Ročníkový projekt

Meno: Adam Sršeň
Email: srsen3@uniba.sk

Meno vedúceho projektu: doc. RNDr. Robert Lukoťka PhD.
Email: lukotka@dcs.fmph.unbiba.sk

Názov projektu: Výpočet 2-bisekcii kubického grafu
Špecifikácie projektu: Cieľom projektu je implementovať algoritmus ktorý bude hladať všetky 2-bijekcie v kubickom grafe

Zimný semester: zdrojový kód, report
Letný semester: zdrojový kód, report