Bakalárska práca

Aplikácie pre mobilné zariadenia na
rozvoj matematických kompetencií
– počtové výkony

Viac

Cieľ bakalárskej práce

Cieľom bakalárskej práce je vytvorit mobilnú aplikáciu, v ktorej bude obsiahnutých 5 edukačných matematických hier pre žiakov základných a stredných škôl.

Denník práce

28. 10. 2015 Vytvorenie stránky pre bakalársku prácu.

1. 11. 2015 Vývíjanie prvého modulu - hra Prskakovaná

24. 11. 2015 Dokončenie prvého modulu

24. 11. 2015 Začatie vyvíjania druhého modulu - hra Súradnicová sústava

25. 11. 2015 Pridanie zdrojov a literatúry.

25. 11. 2015 Prezentácia bakalárskej práce.

28. 12. 2015 Dokončenie druhého modulu

28. 12. 2015 Začiatok vývoju tretieho modulu - hra Builder

5. 1. 2016- 12. 1. 2016 Východisková kapitola bakalárskej práce

12. 1. 2016 Dokončenie tretieho modulu - hra Builder

12. 1. 2016 - 6. 2. 2016 Vývoj štrvrtého modulu - hry Architect

10. 2. 2016 - 16. 3. 2016 Vývoj finálnej piatej hry - Statistics

24. 2. 2016 - 3. 3. 2016 Úprava tretej a štvrtej hry (oprava nežiadúcich bugov)

7. 3. 2016 - 28. 3. 2016 Finálnde dorábanie hier a testovanie hier

1. 4. 2015 - súčasnosť Pracovanie na serveri pre aplikáciu

Literatúra

Mobile Learning: A Handbook for Developers, Educators, and Learners

Elementary and Middle School Mathematics: Pearson New International Edition: Teaching Developmentally

Matematika pre 1. ročník gymnázií 1. časť Zbyněk Kubáček

Matematika pre 1. ročník gymnázií 2. časť Zbyněk Kubáček

Matematika pre druhý ročník gymnázií 1. časť Zbyněk Kubáček

Matematika pre 2. ročník gymnázií a 6. ročník gymnázií s osemročným štúdiom 2. časť Zbyněk Kubáček

Matematika pre 3. ročník gymnázia a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom 1. časť Zbyněk Kubáček

Matematika pre 3. ročník gymnázia a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom 2. časť Zbyněk Kubáček

Matematika pre 4. ročník gymnázia a 8. ročník gymnázia s osemročným štúdiom Zbyněk Kubáček

Matematika 1 zbierka úloh pre stredné školy Iveta Kohanová ... [et al.]

Nový pomocník z matematiky 5

Nový pomocník z matematiky 6

Nový pomocník z matematiky 7

Nový pomocník z matematiky 8

Unity Game Engine Documentation

TortoiseSVN Documentation

Špecifikácie jednotlivých hier

ŠKOLITEL

RNDr. Damas Gruska, PhD

Marek Stachera

Fakulta Matematiky, Fyzika a Informatiky UK