12. Česko-slovenská študentská vedecká konferencia vo fyzike

26. - 27. mája 2022, Fakulta matematiky, fyzika a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

12. ČS ŠVK vo fyzike

V termíne 26. - 27. mája 2022 sa opäť uskutoční medzinárodné kolo Študentskej vedeckej konferencie vo fyzike. Podujatie sa bude konať v priestoroch Fakulty matematiky, fyzika a informatiky Univerzity Kkomenského v Bratislave. Bude sa riadiť aktuálnymi protiepidemiologickými pravidlami platnými na územi Slovenska v čase konania. Aktuálne informácie nájdete na  tomto odkaze.

Sekcie

Súťažné sekcie sú podľa štatútu vyhlásené nasledovne:

 • Teoretická fyzika,
 • Jadrová a subjadrová fyzika,
 • Fyzika kondenzovaných látok,
 • Biofyzika a fyzika molekulárnych systémov,
 • Fyzika Zeme a vesmíru,
 • Aplikovaná fyzika,
 • Všeobecná fyzika a didaktika fyziky.

Podľa počtu a zamerania prác môže organizátor konečné sekcie upraviť.

Program

 Účast na podujatí je bezplatná. Ubytovanie a stravu hradí účastníkom organizátor. Cestovné si hradia účastníci samostatne.

 • Štvrtok 26.5.2022
  • 12:00 - 14:00 registrácia účastníkov a odovzdávanie prác,
  • 14:00 - 17:00 prehliadka laboratórií, plenárna prednáška, prezentácie partnerov podujatia, zasadnutie predsedov odborných komisií,
  • 17:00              večera a spoločenský večer
 • Piatok 27.5.2022
  •   8:30 - 12:00 prezentácie prác v sekciách,
  • 12:00 - 13:30 obed, zasadnutie, odborných komisií
  • 13:30 - 14:00 slávnostné vyhlásenie výsledkov a ukončenie podujatia

Detailný program podujatia, vrátane rozpisu jednotlivých prezentácií v sekciách.

S orientáciou na FMFI vám ochotne pomôže táto mapka.

Organizátori a kontakt

Vyhľasovateľom súťaže je FMFI UK a podujatie sa koná pod záštitou dekana fakulty.

V prípade otázok kontaktujte predsedu organizačného výboru 12. ČS ŠVK Juraja Tekela na juraj (bodka) tekel (na) fmph (bodka) uniba ( bodka) sk 

Výsledky

Výsledky súťažnej časti konferencie nájdete na tomto linku, a zloženie odborných komisií nájdete tu.

Fotogragie z podujatia nájdete tu.

Štatút podujatia

Štatút, podľa ktorého sa 12. ČS ŠVK vo fyzike uskutoční, nájdete na tomto odkaze.

Registrácia

Prosíme študentov a študnetky aby sa registrovali na tomto odkaze. Podľa štatútu sa po schválení organizátorom môžu na konferencii zúčastniť aj študenti a študentky, ktorí neboli priamo nominovaní odbornou komisiou niektorého z fakultných kôl ŠVK.

Po vyplnení formulára prosím pošlite .pdf verziu práce na adresu 
 juraj (bodka) tekel (na) fmph (bodka) uniba ( bodka) sk.

Uzávierka prihlášok je 16. mája 2022 o 12:00.

Informácie pre účastníkov

Na tomto mieste sa budú postupne objavovať praktické informácie pre účastníkov konferencie.

Naši partneri

Fakulta matematiky, fyzika a informatiky UK
Nadácia ESET

FMFI UK

Mlynská dolina,
842 48 Bratislava,
Slovensko