Ročníkový projekt

Meno študenta: Peter Trenčanský
Email na študenta: trencansky11@uniba.sk

Meno školiteľa: Alex Bajus
Email na školiteľa alex.bajus@uniba.sk

Názov projektu: Deadlock
Popis projektu:
Deadlock je systém na udeľovanie prístupu osobám do miestností pomocou RFID kariet. Hardwarom a serverovým backendom sa zaoberajú kolegovia, v tomto projekte sa budeme venovať webovej aplikácií, ktorá bude slúžiť ako rozhranie pre komunikáciu používateľa so serverom. Webová aplikácia bude slúžiť na konfiguráciu a monitorovanie prístupov pre jednotlivé čítačky. Jej súčasťou bude aj intuitívne používateľské rozhranie, aby práca s ňou bola jednoduchá.
Cieľ zimného semestra:
Zdrojový kód (zip), oba semestre
Postup inštalácie
Report po zimnom semestri Report po letnom semestri
Cieľ letného semestra: