Stránka k bakalárskej práci
Klaudia Turčeková
Názov: Filmový a seriálový detektív
Anglický názov: Tv and Movie Detective
Školiteľ: RNDr. Peter Borovanský, PhD.

Cieľ: Cieľom práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu na hodnotenie filmov, seriálov a TV programov podľa výberu používateľa. Ten sa v systéme autentifikuje cez svoj FB alebo Google účet. Vo svojom profile si podľa preferencií môže zvoliť programy (filmy, seriály, relácie), ktoré ho zaujímajú. Vidí jeho hodnotenia v niektorej z filmových databáz. Profil mu tiež zobrazuje, ktoré z nich videl, prípadne, na ktorej epizóde seriálu skončil. Tiež epizódy, ktoré sa ešte len budú vysielať. O každom programe vidí základné informácie (režisér, herci, dĺžka, hodnotenie). Aplikácia podľa možností informuje užívateľa o programoch/novinkách v kinách zvoleného mesta, prípadne TV programoch. Užívateľ si vie podľa programu v kalendáriku naplánovať, čo v blízkom období nechce zmeškať. Aplikácia mu potom pred vysielaním programu posiela notifikáciu s termínom vysielania. Aplikácia dovolí sledovať, resp. byť sledovaný iným užívateľom. Sledovanie znamená, že táto dvojica zdieľa dáta o filmoch a seriáloch. Aplikácia okrem open source prístupov do filmových databáz používa niektoré z cloudových úložísk, napr. Firebase. Keďže ide o užívateľsky orientovanú aplikáciu študent musí venovať pozornosť návrhu príjemného užívateľského rozhrania. Aplikácia musí byť pripravená na prvé testovanie v mesiaci apríl s obsahom netriviálneho množstva filmových dát a s pripojením do filmových databáz.

Denník

20.2.
- Naprogramovala som vkladanie údajov do databázy.

24.2.
- Naprogramovala som zobrazovanie obrázkov v celej aplikácii.

27.2.
- Naprogramovala som čítanie a mazanie údajov z databázy.

4.3. - 7.3.
- Programovanie používateľského rozhrania pre zobrazovanie filmov, ktoré sa momentálne hrajú v kinách. Programovanie parsovania HTML dokumentu pomocou knižnice JSoup a zobrazenie v logu.

8.3. - 13.3.
- Dolaďovanie zobrazovania filmov v kinách, programovanie používateľov a ich zobrazovanie.
- Používateľské nastavenia.
- Programovanie ukladania hodnotení do databázy a zobrazovania v GUI.

14.3. - 20.3.
- Príprava prezentácie na seminár

21.3. - 4.4.
- Programovanie backservisu, ktorý pracuje pravidelne každých 24 hodín a kontroluje databázu a na základe toho odosiela notifikácie o filmoch.
- Upravovanie GUI a refaktor kódu.

5.4. - 25.4.
- Programovanie Firebase Cloud Messaging
- Odosielanie notifiácie na server
- Prijatie notifikácie zo servera
- Odosielanie notifikácie na viac zariadení naraz
- Programovanie vylepšenia sťahovania a zrýchlenie prihlasovania, evidencia používateľov v databáze.
- Programovanie používateľských nastavení
- Vylepšenie GUI.
- Refaktor kódu - rozdelenie súborov do priečinkov.

25.4. - 2.5.
- Testovanie aplikácie
- Dolaďovanie a posledné úpravy

3.5. - 18.5.
- Písanie prvej a druhej kapitoly

18.5. - 31.5.
- Písanie tretej kapitoly
- Písanie úvodu, záveru a ostatných častí
- Opravovanie chýb a posledné úpravy v texte

Časový harmonogram

Timeline

Zdroje

Ukážky aplikácie

Snímka 1
Snímka 2
Snímka 3
Snímka 4
Snímka 5
Snímka 6
Snímka 7
Snímka 8