Editor na tvorbu a hranie tabletop role-playing hier

meno:
Marek Žitnik

kontakt:
zitnik2@uniba.sk

školiteľ:
RNDr. Andrej Blaho, PhD.

Cieľ
Analýza problematiky tvotby tabletop RPG z pohľadu tvorby softvéru a návrh jednotného systému pre tvorbu a hranie takýchto hier. Realizácia systému by sa mala zamerať na hry v mriežke pre viac hráčov.

Anotácia
Študent ocharakterizuje súčasné tabletop role-play hry z pohľadu otvorenosti na nastavovanie vlastných pravidiel , atribútov objektov ,hráčov, prípadne aj zabezpečenia prevencie podvádzania vtakýchto systémoch. Na základe tejto analýzy navrhne jednotný systém, ktorý umožní vytvárať tiež hrať vlastné hry definovaním modifikovaním pravidiel rôznych atribútov plochy, objektov a hráčov. Realizácia tohto systému by sa mala zamerať na moderné grafické rozhranie hier pre viacerých hráčov.