Bakalárska práca

Vizuálne odčítanie hodnoty z merača

Andrej Kočalka

Informácie

Anotácia

Použitie dostupných nástrojov a ich integrácia pri spracovaní obrazu klasického merača (vodomer, plynomer alebo elektromer, práca sa bude zaoberať len jedným konkrétnym typom). Spracovanie bude prebiehať v troch krokoch. V prvom kroku bude pomocou frameworku DarkNet vytvorený YOLO detektor daného merača. Predpokladáme pri tom, že merač je snímaný zhruba z polohy z akej sa bežne na merač pozerá človek. V daľšom kroku bude použitý detektor EAST na nájdenie textov, z ktorých bude podľa polohy určená odčítavaná hodnota. V treťom kroku bude táto časť binarizovaná a prečítná cez OCR tesseract.

Cieľ

Dosiahnuť funkčný systém na počitači, použitými metódami sa bude práca zaoberať na úrovni inžinierskeho prístupu. Nie je požadovaný beh v reálnom čase.

školiteľ

RNDr. Andrej Lúčny, PhD.

Denník

31.10 2019 - tvorba webovej stránky

18.1 2020 - trénovanie siete pre yolo detektor, použitie yolo detektora

31.1 2020 - lokalizácia displeja

14.2 2020 - hotová prvá kapitola práce - Východiská

5.3 2020 - použitie ORB na otočenie merača a vybratie displeja

19.3 2020 - použitie EAST detektoru textov na displej marača

21.4 2020 - použitie OCR na odčítanie hodnoty z displeja merača

22.5 2020 - písanie druhej, tretej a štvrtej kapitoly práce, úvodu a záveru

27.5 2020 - zapracovanie pripomienok k textu práce od školiteľa

29.5 2020 - hotový text k práci

Zdroje

http://www.robotika.sk/seminar-archiv.php#cvicenie10
https://www.learnopencv.com/deep-learning-based-text-detection-using-opencv-c-python/
https://www.learnopencv.com/deep-learning-based-text-recognition-ocr-using-tesseract-and-opencv/
http://www.robotika.sk/seminar/2019/yolo.pdf

Learning OpenCV 3, Adrian Kaehlar, Gary Bradski

linky

prezentacia zdrojov
text práce

Časový rozvrh

30.11 2019 - Zbieranie zdrojov

21.12 2019 - Štúdium litertúry k práci, štúdium OpenCV

1.1 2019 - oboznámiť sa s YOLO detektorom

11.1 2019 - oboznámiť sa s EAST detektorom textov

21.1 2019 - oboznámiť sa s OCR tesseractom

31.1 2020 - napísať prvých 10 strán bakalárskej práce a vytvoriť funkčný prototyp

31.3 2019 - vylepšovanie prototypu

30.4 2019 - funkčná aplikácia