Modulárny systém pre spravovanie obsahu prezentácie výskumnej skupiny na Internete

Anotácia

Cieľom práce je navrhnúť, vyvinúť a nasadiť do prevádzky systém pre prezentovanie výskumnej skupiny na webe. Informácie o výskumnej skupine sú organizované v štruktúrovanej podobe, jednotlivé komponenty obsahu sa modulárne umiestňujú na webových stránkach. Administrátor môže nielen pridávať a spravovať obsah, ale aj definovať štruktúru stránok pomocou jednoduchých konfiguračných súborov. Systém umožňuje vkladať zoznamy a informácie o publikáciách, dokumentoch, projektoch, výučbe, študentských prácach, odkazoch, vytvárať nové články, zaraďovať videá. Od bežných CMS sa tento systém odlišuje tým, že má sadu predpripravených komponentov vhodných na vizuálne peknú, ľahko navigovateľnú, ale univerzálnu prezentáciu výskumnej skupiny. Systém bude vytvorený ako open-source a bude k dispozícii pre všetkých potenciálnych používateľov. Študent zároveň v spolupráci so školiteľom pripraví prezentáciu robotickej skupiny na Katedre aplikovanej informatiky. Systém bude vyvinutý využitím moderných webových technológií, ktoré študent predstaví v teoretickej časti práce

Autor práce

Ján Špirka

Školiteľ práce

Mgr. Pavel Petrovič, PhD.