Prístupové práva [daVinci]

Prístupové práva

Prístupové práva k súborom a adresárom určujú, kto a akým spôsobom môže pristupovať k daným súborom a adresárom.

Prístupové práva v Linuxe

Úvod

Linux podporuje jednak tradičný systém práv, ako aj rozšírený systém takzvaný POSIX ACL (zoznam kontroly prístupu). Tradičný systém rozoznáva 3 kategórie práv (čítanie, zápis, spúšťanie) a 3 kategórie užívateľov (vlastník, skupina, ostatní).

ACL tiež rozoznáva 3 kategórie práv, ale pre každý súbor alebo adresár môže byť definovaný zoznam užívateľov a/alebo skupín užívateľov s vymedzenými právami. ACL tiež môže obsahovať definície potrebné na dedenie práv.

Pre pochopenie ako fungujú prístupové práva v linuxe je vhodné vyjasniť niektoré základné pojmy.

  • vlastník (o ako owner)- používateľ, ktorému súbor patrí
  • skupina (g ako group) - skupina používateľov, ktorej súbor patrí
  • ostaný (o ako others)- užívateľ, ktorému súbor nepatri a nieje v ani skupine

Základné práva

V linuxe(unix like systemoch) prava suboru sa nastavuju prikazom chmod xxx subor.prípona kde xxx su práva v číselnom formáte napr.: chmod 754 index.php |||- prava pre others ||-- prava pre group |--- prava pre owner Práva každé číslo je výsledný súčet práv

  • read = 4 práva na čítanie
  • write = 2 práva na zápis
  • execute = 1 práva na vykonanie (spustenie)

príklady:

  • rwe = 4 (read) + 2 (write) + 1 (execute) = 7
  • rw = 4 (read) + 2 (write) = 6
  • r = 4 (read) = 4

ACL

Prístupové práva v Novelli

todo


howtos/access-rights.txt · Posledná úprava: 2013/09/07 14:23 (externá úprava)