Prístupové práva [daVinci]

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

howtos:access-rights [2013/09/07 14:23] (aktuálne)
Riadok 1: Riadok 1:
 +====== Prístupové práva ======
  
 +Prístupové práva k súborom a adresárom určujú,
 +kto a akým spôsobom môže pristupovať k daným súborom a adresárom.
 +
 +
 +===== Prístupové práva v Linuxe =====
 +
 +
 +
 +==== Úvod ====
 +
 +Linux podporuje jednak tradičný systém práv,
 +ako aj rozšírený systém takzvaný POSIX ACL (zoznam kontroly prístupu).
 +Tradičný systém rozoznáva 3 kategórie práv (čítanie, zápis, spúšťanie)
 +a 3 kategórie užívateľov (vlastník, skupina, ostatní).
 +
 +ACL tiež rozoznáva 3 kategórie práv, ale pre každý súbor alebo adresár
 +môže byť definovaný zoznam užívateľov a/alebo skupín užívateľov s vymedzenými právami.
 +ACL tiež môže obsahovať definície potrebné na dedenie práv.
 +
 +Pre pochopenie ako fungujú prístupové práva v linuxe
 +je vhodné vyjasniť niektoré základné pojmy.
 +
 +  * vlastník (o ako owner)- používateľ,​ ktorému súbor patrí
 +
 +  * skupina (g ako group) - skupina používateľov,​ ktorej súbor patrí
 +
 +  * ostaný (o ako others)- užívateľ,​ ktorému súbor nepatri a nieje v ani skupine
 +
 +
 +
 +==== Základné práva ====
 +V linuxe(unix like systemoch) prava suboru sa nastavuju prikazom chmod xxx subor.prípona
 +kde xxx su práva v číselnom formáte napr.: ​
 +<​html>​
 +chmod 754 index.php
 +      |||- prava pre others
 +      ||-- prava pre group
 +      |--- prava pre owner
 +</​html>​
 +Práva každé číslo je výsledný súčet práv
 +
 +  * read = 4 // práva na čítanie //
 +  * write = 2 // práva na zápis //
 +  * execute = 1 // práva na vykonanie (spustenie) //
 +príklady:
 +  * rwe = 4 (read) + 2 (write) + 1 (execute) = 7
 +  * rw = 4 (read) + 2 (write) = 6
 +  * r = 4 (read) = 4 
 +
 +==== ACL ====
 +
 +===== Prístupové práva v Novelli =====
 +
 +todo 

howtos/access-rights.txt · Posledná úprava: 2013/09/07 14:23 (externá úprava)