Skupinové maily [daVinci]
Command disabled: backlink

Skupinové maily

Skupinové maily sú určené na posielanie mailov študentom podľa krúžkov. Používa sa pre ne názov mailing lists alebo konferencie. Ich zoznam je na http://www.st.fmph.uniba.sk/mailman/listinfo/ Zoznam študentov jednotlivých konferencií je naplnený podľa informácii zo študijného oddelenia.

Príspevky do konferencie posielajte na meno_konferencie@st.fmph.uniba.sk. Príspevky od nečlenov sú akceptované iba z adries @*.fmph.uniba.sk a @fmph.uniba.sk.

Ak sa chcete prihlásiť do niektorej konferencie, môžete tak urobiť kliknutím na vašu vybranú konferenciu a vyplnením formulára, ktorý sa tam nachádza. Členom sa môže stať ktokoľvek s platnou univerzitnou adresou, v dobre odôvodnených prípadoch povolím aj adresu mimo univerzity.

V rámci boja proti spamu platia niektoré obmedzenia, napr. počet adresátov musí byt malý a adresa konferencie musí byť použitá v políčku Pre: alebo Kópia: (To:/CC:).

Pokiaľ potrebujete zaslať mail do väčšieho počtu konferencií, prosím kontaktujte správcu.

Ako prispievať z inej adresy ako je fakultná?

Ak chcete prispievať do konferencií, musite svoje maily posielat z buď z fakultnej adresy, alebo sa musíte stať členom danej konferencie a použiť adresu ktorou ste sa do konferencie prihlásili.

Študenti sú do konferencií prihlasovaní na základe informácií zo študijného oddelenia a pritom je použitá ich fakultná adresa. Často však používajú iný mail na ktorý si fakultnú schránku presmerujú. V takom prípade je potrebné zmeniť si v osobných nastaveniach mailovú adresu, čo je pomerne jednoduché. Každý mesiac server posiela informáciu o konferenciách do ktorých patríte, ako aj www adresy a heslá na prihlásenie sa a zmenu svojich údajov. Po úspešnom prihlásení sa dostanete na stránku osobných nastavení pre danú konferenciu. Tu môžete zmeniť svoj e-mail, heslo ako aj preferencie, veľa nastavení má možnosť „zmeniť globálne“, vtedy sa zmení nastavenie pre všetky konferencie, ktorých ste členom.

Čo robiť ak nemáte ani jeden informačný mail? V takom prípade treba ísť na stránku so zoznamom konferencií http://www.st.fmph.uniba.sk/mailman/listinfo/ a tam si kliknúť na konferenciu ktorej ste členom. Okrem všeobecných informácií o konferencii je na spodku stránky tlačidlo „Odhlaš nebo edituj parametry“ (Unsubscribe or edit options). Po kliknutí dostanete možnosť vyplniť e-mail, ktorým ste do tejto konferencie prihlasený (pre študentov je to login@st.fmph.uniba.sk) a možnosť nechchať si zaslať heslo ak ste ho zabudli.


howtos/mailing-lists.txt · Posledná úprava: 2013/09/07 14:23 (externá úprava)