Skupinové maily [daVinci]

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

howtos:mailing-lists [2013/09/07 14:23] (aktuálne)
Riadok 1: Riadok 1:
 +====== Skupinové maily ======
 +
 +Skupinové maily sú určené na posielanie mailov študentom podľa krúžkov.
 +Používa sa pre ne názov **mailing lists** alebo **konferencie**.
 +Ich zoznam je na http://​www.st.fmph.uniba.sk/​mailman/​listinfo/​
 +Zoznam študentov jednotlivých konferencií je naplnený podľa informácii zo študijného oddelenia.
 +
 +Príspevky do konferencie posielajte na **meno_konferencie@st.fmph.uniba.sk**.
 +Príspevky od nečlenov sú akceptované iba z adries **@*.fmph.uniba.sk** a **@fmph.uniba.sk**.
 +
 +Ak sa chcete prihlásiť do niektorej konferencie,​
 +môžete tak urobiť kliknutím na vašu vybranú konferenciu a vyplnením formulára,
 +ktorý sa tam nachádza. Členom sa môže stať ktokoľvek s platnou univerzitnou adresou,
 +v dobre odôvodnených prípadoch povolím aj adresu mimo univerzity.
 +
 +V rámci boja proti spamu platia niektoré obmedzenia,
 +napr. počet adresátov musí byt malý a adresa konferencie __musí byť použitá__
 +v políčku **Pre:** alebo **Kópia:** (To:/CC:).
 +
 +Pokiaľ potrebujete zaslať mail do väčšieho počtu konferencií,​ prosím kontaktujte správcu.
 +
 +
 +=== Ako prispievať z inej adresy ako je fakultná? ===
 +
 +Ak chcete prispievať do konferencií,​ musite svoje maily posielat z buď z fakultnej adresy,
 +alebo sa musíte stať členom danej konferencie a použiť adresu ktorou ste sa do konferencie prihlásili.
 +
 +Študenti sú do konferencií prihlasovaní na základe informácií zo študijného oddelenia a
 +pritom je použitá ich fakultná adresa. Často však používajú iný mail na ktorý si fakultnú schránku presmerujú.
 +V takom prípade je potrebné zmeniť si v osobných nastaveniach mailovú adresu, čo je pomerne jednoduché.
 +Každý mesiac server posiela informáciu o konferenciách do ktorých patríte, ako aj www adresy a heslá na
 +prihlásenie sa a zmenu svojich údajov. Po úspešnom prihlásení sa dostanete na stránku osobných nastavení pre danú konferenciu.
 +Tu môžete zmeniť svoj e-mail, heslo ako aj preferencie,​ veľa nastavení má možnosť "​zmeniť globálne",​
 +vtedy sa zmení nastavenie pre všetky konferencie,​ ktorých ste členom.
 +
 +**Čo robiť ak nemáte ani jeden informačný mail?** V takom prípade treba ísť na stránku
 +so zoznamom konferencií http://​www.st.fmph.uniba.sk/​mailman/​listinfo/​
 +a tam si kliknúť na konferenciu ktorej ste členom. Okrem všeobecných informácií o konferencii
 +je na spodku stránky tlačidlo "​Odhlaš nebo edituj parametry"​ (Unsubscribe or edit options).
 +Po kliknutí dostanete možnosť vyplniť e-mail, ktorým ste do tejto konferencie prihlasený
 +(pre študentov je to login@st.fmph.uniba.sk) a možnosť nechchať si zaslať heslo ak ste ho zabudli.
  

howtos/mailing-lists.txt · Posledná úprava: 2013/09/07 14:23 (externá úprava)