Tomcat [daVinci]

Tomcat

Na servri je nainstalovany tomcat, ktory umoznuje spustat aplikacie kazdemu pouzivatelovi.

Funguje to nasledovne:

  1. vo svojom home adresari si vytvorte podadresar public_webapps.
  2. v tomto adresari public_webapps vytvorte dalsi podadresar pre aplikaciu (napriklad app1).
  3. do adresara pre aplikaciu rozbalte obsah .war suboru (alebo nakopirujte aplikacne subory)

Vasa aplikacia bude pristupna na adrese:

http://www.st.fmph.uniba.sk:8080/~login/app1

Mozete mat az 5 roznych applikacii. Je potrebne, aby tomcat mal prava na citanie a listovanie adresarov a na citanie suborov, skuste napriklad prikaz:

chmod -R o+rX ~
chmod -R o+rX ~/public_webapps

alebo prikaz

nastav_web

Ak adresar public_webapps existuje, nastavi spravne prava (a popri tom nastavi spravne prava aj na public_html a home adresar). Adresar public_webapps sa nevytvara automaticky.

Z bezpecnostnych dovodou tomcat obmedzi Vasej aplikacii pristup iba na subory v podadresari aplikacie.

Ak by ste potrebovali pristup k tomcat dokumentacii, alebo nejakym prikladom, najdete ich tu v adresaroch:

/usr/local/share/tomcat6-docs
/usr/local/share/tomcat6-examples

howtos/tomcat.txt · Posledná úprava: 2013/09/07 14:23 (externá úprava)