Databázy [daVinci]

Databázy

Aj keď je povolené PHP, pre užívateľov nie sú sprístupnené žiadne SQL databázy na servri davinci. Jediné výnimkou je MySQL databáza pre potreby výučby. Ako určitú alternatívu k skutočným databázam je možné použiť sqlite.

SQLite

Je odľahčenou embedded databázou, ktorú môžé použiť každý. Potrebné súbory si uložte do svojho domáceho adresára. Viac informacií o SQLite nájdete na www.sqlite.org

MySQL

MySQL je nainštalovaná iba pre potreby výučby, konkrétne [doplnit predmety]. Ak máte dané predmety zapísané, vyučujúci Vám odovzdá heslo na prístup do databázy. Pre každého je vytvorená databáza login, s úplným prístupom pomocou prikazu mysql -u login -h localhost -p login (pýta heslo) alebo cez rozhranie phpMyAdmin https://www.st.fmph.uniba.sk/phpmyadmin

Databázy sú prístupné iba lokálne zo servra davinci - treba sa prihlásiť cez ssh (návod tu). Všetky databázy budú v lete dropnuté, a to aj ak budete opakovať ročník - dáta si zálohujte.


info/mysql.txt · Posledná úprava: 2013/09/07 14:23 (externá úprava)