Softvér [daVinci]

Softvér

Informácie pre vyučujúcich pre prípravu inštalácie softvéru v PC učebniach pre školský rok 2018/19.

Požiadavka na inštalovanie softvéru musí spĺňať:

 • Musí to byt freeware, opensource alebo licencovaný, pre ktorý máme potrebné licencie (neinštaluje sa trial, shareware, demo a podobne, ani nelegálny softver!).
 • Informácie o aktuálnych fakultných licenciách nájdete na stránke Softvér dostupný na fakulte
 • Nie je technický možné inštalovať softvér (platí aj pre zakúpené alebo darované licencie a pod.), ktorý je potrebné licencovať samostatne pre každý počítač, alebo ktorý je potrebné opätovne prelicencovať samostatne v počítačoch v priebehu školského roka. Rovnako nie je možné inštalovať softvér, pre ktorý platí, že pred reinštaláciou je potrebné licenciu na jednotlivých počítačoch „uvoľniť“. V prípade, že by sa mohlo potencionálne jednať o podobný typ softvéru, je nutné čo najskôr prekonzultovať potencionálne možnosti riešenia jeho inštalácie so správcom (Wagner - OS Windows, Janáček - OS Linux).
 • Je nutné určiť presný zdroj inštalačiek!!!
 • Pokiaľ je potrebné doinštalovať nejaké pluginy, rozšírenia, balíčky, knižnice a podobne oproti predvolenej inštalácii, je nutné uviesť ktoré a ako doinštalovať/nastaviť (nie je časovo realizovateľné každého osobitne obiehať a zisťovať tieto veci individuálne a dodatočne sa to nebude dať urobiť).
 • Pokiaľ je potrebné niečo v prostredí softvéru nastaviť inač oproti predvolenému nastaveniu po inštalácií, je nutné presne definovať kde a čo (nie je časovo realizovateľné každého osobitne obiehať a zisťovať tieto veci individuálne a dodatočne sa to nebude dať urobiť).
 • Softvér sa musí používať pre potreby výučby.
 • Nežiadať inštalovanie všetkého možného čo sa možno ani nepoužije, alebo je plánované použitie len na jeden/dva krát (zbytočne sa tým zahlcuje inštalácia a predlžuje vytváranie používateľského profilu pri prihlasovaní).
 • Ak existuje aj 32bit aj 64bit verzia, určiť ktorú inštalovať, alebo obe.

Predinštalovaný bude (vo verziách dostupných v čase inštalácie) a netreba teda nahlasovať následujúci softvér:

Operačný systém: Microsoft Windows Enterprise 64bit: (Windows 7 SP1 alebo Windows 10)

 • 7 zip (archivačný program)
 • PDF printer
 • NVDA (čítač obrazovky)
 • VirtualBox + Extension Pack (Virtuálnym počítač)
 • Far Manager (správca súborov)
 • prehliadač Mozilla Firefox
 • prehliadač Google Chrome
 • PuTTY
 • WinSCP
 • PSpad
 • Notepad++
 • Microsoft Office 2016 - konkrétne Word, Excel, PowerPoint, Access
 • MikTeX + TeXMaker
 • Adobe Reader
 • GhostScript + gsview
 • XnViewMP
 • IrfanView + plugins
 • K-Lite Mega Codec Pack (with Media Player Classic HC)
 • Matlab R2018a (licencia je súčasťou zakúpenej verzie R2017a - Maintenance upgrade)
  • nainštalované toolboxy budú všetky, ktoré máme zakúpene k tejto verzií (zoznam a informácia o počte zakúpených licencií nájdete na stránke Softvér dostupný na fakulte).
  • Zakúpený je Matlab R2017a (50ks) a zoznam toolboxov: Computer Vision System Toolbox (25ks), DSP System Toolbox (25ks), Econometrics Toolbox (25ks), Financial Toolbox (25ks), Image Processing Toolbox (25ks), Optimization Toolbox (25ks), Signal Processing Toolbox (25ks), Statistics and Machine Learning Toolbox (25ks), Neural Network Toolbox (10ks), Symbolic Math Toolbox (10ks)
 • Microsoft Visual Studio 2017 for C++ desktop development
 • IC#Code SharpDevelop 5.1
 • Python v3.7

POZNÁMKA: Každý používateľ bude môcť spúšťať akýkoľvek softvér (pre daný operačný systém), ktorý si stiahne alebo prinesie na USB (prípadne ho bude možné umiestniť na požiadanie aj na učebňový server), pokiaľ na jeho spustenie nepotrebuje administrátorské práva alebo nepotrebuje administrátorské (do-)inštalovanie nejakých ovládačov a podobne.


Operačný systém: Debian Linux 9 64bit s desktopovým prostredím KDE 5 a GNOME:

 • Adobe Reader 9
 • Audacity
 • Blender
 • Code::Blocks IDE
 • Data Display Debugger
 • Dia
 • ImageMagick (color depth
 • DOSBox Emulator
 • DOS emulator
 • DrRacket
 • Eclipse
 • Firefox ESR
 • GNU Image Manipulation Program
 • Google Chrome
 • Grace
 • gv
 • IDLE (using Python-2.7)
 • IDLE (using Python-3.5)
 • Inkscape
 • LibreOffice
 • Midnight Commander
 • NetBeans IDE 8.2
 • OpenJDK Java 8 Policy Tool
 • pgAdmin III
 • Python (v2.7)
 • Python (v3.5)
 • Quadrapassel
 • R
 • Remote Viewer
 • SciTE Text Editor
 • Vim
 • Remote Desktop Viewer
 • Virtual Machine Manager
 • GNU Octave
 • XMakemol
 • Maxima Algebra System
 • TeX Live
 • gcc, g++, gfortran
 • Oracle Java 8
 • KVM
 • Anaconda

.

2019/06/17 16:35


info/ucebne/softver.txt · Posledná úprava: 2019/06/17 17:48 od DokuWiki Administrator