Úvod

Vitajte na stránke o mojej bakalárskej práci
Nájdete tu základné informácie o bakalárskej práci, zdroje a etapy práce.

Denník
20.2. - Dokončila som návrh aplikácie, jej jednotlivých častí a dodala som do návrhu ďalšie možnosti (po konzulátiách so školiteľkou).
27.2. - Vytvorila som uml diagramy k návrhu, aby som lepšie videla veci, nad ktorými sa treba zamyslieť. Taktiež som rozpracovala návrhy jednotlivých šablón.
2.3. - Začala som programovať algoritmy potrebné na generovanie úloh.
5.3. - Hotové generovanie štvorčekovej plochy a cesty v nej
11.3. - Študovanie algoritmov na generovanie bludísk
15.3. - Implementovala som Primov algoritmus a s miernymi úpravami som ho použila na generovanie labyrintu
17.3. - Stretnutie so školiteľkou, upravenie jednotlivých návrhov
18.3. - Dokončenie generovania bludísk - odstránenie chýb, zlepšenie efektivity
24.3. - Grafická úprava šablón. Doplnené pridávanie zadania úlohy a možnosť meniť začiatok a koniec cesty v bludisku.
26.3. - Stretnutie s pánom Borovanským. Pridali sme ďalšie možnosti do jednotlivých šablón.
28.3. - Doprogramovaná možnosť vymazávať a pridávať vlastné steny v bludisku po jeho generovaní.
30.3. - Doprogramované zobrazovanie možnej cesty, ukladanie a načítanie uloženej šablóny.
31.3. - Stretnutie s pani Tomcsányiovou. Začala som robiť na žiackom module.
2.4. - Naprogramované načítanie šablóny pre žiaka, ovládanie postavičky šípkami.
6.4. - Dorobené funkcionality šablóny a žiackeho prostredia. Začala som robiť na pridávaní predmetov do plochy.
7.4. - Stretnutie s pani Tomcsányiovou, prebrali sme návrh programovacieho prostredia pre žiakov.
7.4. - Odoslaný príspevok na švk.
9.4. -Začala som robiť na žiackom programovacom móde.
14.4. -Stretnutie s pani Tomcsányiovou. Hotový absolútny pohyb spolu s cyklami a interpreterom.
18.4. - Implementovaný vlastný algoritmus na generovanie predmetov v ploche.
20.4. - Príprava šablón ku kresleniu v ploche. Vytvorené ikony pre relatívny pohyb - programátorsky už interpretovanie vyriešené.
27.4. - Dokončenie labyrintov, opravené bugy. Hľadanie chýb v šablóne s predmetmi.
5.5. - Odoslaný príspevok na ČS kolo ŠVK. Písanie práce.
12.5. - Dokončenie šablóny s predmetmi. Generovanie kódu pri šablóne na kreslenie, hľadanie cyklov. Písanie práce.
20.5. - Úpravy žiackeho módu, interpreter relatívneho pohybu pri kreslení. Písanie práce.

Kontakt: Lucia Budinská, 3AIN1, FMFI UK
email: budinska12(at)uniba.sk

Vytvorila © Lucia Budinská