Edu home page V.Černý

Túto stránku používam prevažne pre podporu vyučovania. Mám i historickústránku na adrese sophia.dtp.fmph.uniba.sk/~cerny

Aktuálne oznamyÚvodná stránka Počítačové praktikum 1

Podpora prednášky Štatistická fyzika a termodynamika

Materiály pre prednášku Mechanika

Prezentácie magisterskej prednášky Vybrané kapitoly zo štat. fyziky

HELP: Rýchly prehľad základných linuxových príkazov nájdete tu"

HELP: Ak máte problém, možno nájdete riešenie na stránke FAQ's and Problems FAQ.html"


Pokiaľ ma chcete skontaktovať, mejly posielajte na adresu cerny@fmph.uniba.sk

Neváhajte prísť s problémom alebo diskusným námetom ku mne do pracovne, miestnosť 137, pavilón F2. Nemám špecifikované konzultačné hodiny, jednoducho zaklopte.