Aplikácia na meranie dĺžky a šírky chodidla z fotografie

Cieľ: Aplikácia pre Android, ktorá z jednej fotografie z kalibrovanej kamery, obsahujúcej známy objekt a obrys chodidla, zistí jeho dĺžku a šírku.

  1. Naštudovanie problematiky "ground calibration" a metód počítačového videnia na extrakciu kontúr
  2. Špecifikácia
  3. Implementácia android aplikácieVedúca: RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.

Autor: Izabela Dobšovičová

mail: izabela.dobsovicova@gmail.com