Ročníkový projekt

Meno študenta: Matúš Hluch

E-mail: hluch5 [zavináč] uniba [bodka] sk


Meno školiteľa: RNDr. Richard Ostertág PhD.

E-mail: ostertag [zavináč] dcs [bodka] fmph [bodka] uniba [bodka] sk


Repozitár s programom: https://gitlab.com/matu9s/img2curve

Report zima: report_zima.pdf

Report leto: report_leto.pdf

Téma: Vykresľovanie obrázkov pomocou kriviek vypĺňajúcich priestor a geometrických vzorov

Cieľom projektu je zo vstupného obrázka vytvoriť nový, ktorý bude vykreslený pomocou kriviek vypĺňajúcich priestor alebo geometrických tvarov. Tento novovzniknutý obrázok môže byť vhodný na vypálenie pomocou CNC stroja.

Plán
Zimný semester
Hilbert
Hilbertova krivka, do ktorej sa bude vykresľovať obrázok pomocou hrúbky čiary. [zdroj]
lasergrbl
Príklad obrázku vykresleného pomocou hrúbky rovnobežných čiar.[zdroj]
Letný semester